"นิพนธ์ บุญญามณี" ขอบคุณทุกความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยลดการสูญเสียชีวิตทางถนนในช่วงปีใหม่สูงถึง 15% เชื่อช่วยลดความสูญเสียได้ตลอดทั้งปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

5 มกราคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 หรือ ศปถ. โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 7 วันของการรณรงค์ (29 ธ.ค.64 – 4 ม.ค.65) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,707 ครั้ง

 

ผู้เสียชีวิตรวม 333 ผู้บาดเจ็บรวม 2,672 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ (96 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (22 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ กาญจนบุรี (จังหวัดละ 93 คน) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง 7 วัน ของการรณรงค์ มี 9 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นครนายก ปัตตานี พังงา ยะลา สตูล สมุทรสงคราม สุโขทัย และแพร่

 

"นิพนธ์"ขอบคุณภาครัฐ-เอกชนช่วยลดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย

 

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 34.45 ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 25.36 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 21.05  ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.04 อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 82.78 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 40.67 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 38.28 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 18.01 – 19.00 น. ร้อยละ 10.53 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 40 – 59 ปี ร้อยละ 17.49 

ทั้งนี้ จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนทั้งจำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับปี 2564 โดยจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง 626 ครั้ง (ลดลง 18.78%) ผู้บาดเจ็บลดลง 654 คน (ลดลง 19.66%) และผู้เสียชีวิตลดลง 59 (ลดลง 15% ) ซึ่งสวนทางกับปริมาณรถขาเข้าและขาออกจากกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 7,540,156 คัน (ออกจาก กทม. จำนวน 3,718,563 คัน และเข้า กทม. จำนวน 3,821,593 คัน) ที่เพิ่มขึ้น 19 %

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับปริมาณจราจรของเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่มีสถิติอยู่ที่ 6,328,973 คัน โดยสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและเมาสุรา แม้ปีนี้ปริมาณการจราจรบนถนนจะสูงกว่าปี 2564 แต่ผลจากรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังของทุกจังหวัดและหน่วยงาน สามารถทำให้เกิดความปลอดภัยทางถนนได้มากกว่าปี 2564 

 

"นิพนธ์"ขอบคุณภาครัฐ-เอกชนช่วยลดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย

 

โดยดูจากตัวชี้วัดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ จำนวนผู้เสียชีวิต ลดลงทุกตัว ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจะบูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายภาพรวมของประเทศในการลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศให้เหลือ 12 คน ต่อประชากรหนึ่งแสน ภายในปี พ.ศ. 2570

"ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน เครือข่ายอาสาสมัคร กลุ่มจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเดินทาง ด้วยความทุ่มเท เสียสละ อดทน และเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป" นายนิพนธ์ กล่าว

 

"นิพนธ์"ขอบคุณภาครัฐ-เอกชนช่วยลดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย