"นิพนธ์"ย้ำรัฐตระหนักปัญหาเกษตรกร เร่งขับเคลื่อน"แซนด์บ็อกซ์ปศุสัตว์" ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจเกษตรทั่วไทย เพิ่มช่องทางตลาดช่วยทั้งในไทยและส่งออก สอดรับนโยบายอาหารปลอดภัยของไทยสู่ครัวโลก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25 ธันวาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สัมมนา "ตลาดนำการผลิต แซนด์บ็อกซ์เชียงราย เกษตรกรได้อะไร" ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจนผู้นำภาคประชาชน เข้าร่วม    

 

โดยนายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลเกษตรกรไทยทุกจังหวัด โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย มีเป้าหมาย คือ การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทย รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร ซึ่งประสบปัญหานานัปการ ทั้งสภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสม เกิดภัยพิบัติ ราคาผลผลิตตกต่ำ รวมทั้งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

 

"นิพนธ์"ยันรัฐตระหนักปัญหาเกษตรกรเร่งเคลื่อนแซนด์บ็อกซ์ปศุสัตว์

อย่างไรก็ตาม รัฐจึงมีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการขับเคลื่อนแชนด์บ๊อกซ์ปศุสัตว์ เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย จ.เชียงราย เป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อน Sandbox ปศุสัตว์ โดยมอบกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด

 

"นิพนธ์"ยันรัฐตระหนักปัญหาเกษตรกรเร่งเคลื่อนแซนด์บ็อกซ์ปศุสัตว์

สำหรับโครงการนี้ เน้นชนิดสัตว์ โคเนื้อ ส่งเสริมการผลิตและส่งออกตามความต้องการของตลาด ลดต้นทุน ด้วยการปลูกพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นให้กับตลาด สามารถแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่ "Sandbox ปศุสัตว์" ผลิตโคเนื้อและพืชอาหารสัตว์ ภายใต้มาตรการควบคุมพิเศษตามแนวทางการผลิตที่กำหนด เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

 

"หากการดำเนินการในพื้นที่ Sandbox เชียงราย ประสบผลสำเร็จ จะเป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ที่มีศักยภาพและความเหมาะสมต่อไปให้มีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน สนับสนุนนโยบายอาหารปลอดภัยสู่ครัวโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายดีขึ้น"นายนิพนธ์ กล่าว

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด