ฝรั่งเศสเริ่มบังคับใช้กฎหมายใหม่ ห้ามใช้พลาสติกห่อผักและผลไม้ เพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้เป็นวันแรกที่ฝรั่งเศสเริ่มบังคับใช้กฎหมาย ห้ามร้านค้าห่อผักและผลไม้ด้วยพลาสติกในการซื้อขายให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่ฝรั่งเศสต้องการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งทั้งหมด ภายในปี 2040

ผักและผลไม้ที่ขายในฝรั่งเศสประมาณ 1 ใน 3 ถูกห่อด้วยพลาสติกเพื่อความสะอาด ซึ่งไม่มีความจำเป็น เพราะยังไงผักและผลไม้ก็ต้องถูกล้างก่อนรับประทานหรือก่อนนำไปทำเป็นอาหารอยู่ดี ซึ่งการห้ามใช้พลาสติกห่อผักและผลไม้ จะช่วยลดการใช้พลาสติกในฝรั่งเศสได้มากกว่า 1,000 ล้านชิ้นต่อปี

อย่างไรก็ตาม การห่อผลไม้ที่มีจำนวนมาก หรือผลไม้ที่หั่นแล้ว ยังได้รับการยกเว้นให้ใช้พลาสติกได้อยู่ ซึ่งฝรั่งเศสกำลังเอาจริงกับการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยในปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ห้ามใช้หลอด แก้ว จาน ช้อน ส้อม ที่ทำมาจากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อลดจำนวนขยะพลาสติก และช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม