ไม่รอด! ศาลอาญาสั่งจำคุก “อั๋ว-จุฑาทิพย์” 2 เดือน ฐานละเมิดอำนาจศาล เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขัง 2 เดือน ให้รอลงอาญา ส่วนก๊วนรีเด็มโดนโทษกักขังเป็นเวลา 40 วัน จากเหตุการณ์ม็อบบุกป่วน ด่าทอผู้พิพากษา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     วันนี้ (22 ธ.ค.) ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำสั่งคดีละเมิดอำนาจศาล ที่ ผอ.สำนักอำนวยการประจำศาลอาญา ตั้งเรื่องกล่าวหา นายศุภกิจ บุญมหิทานนท์ , นายวีรภาพ วงษ์สมาน , นายพัชรวัฒน์ โกมลประเสริฐกุล , น.ส.จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ หรือ อั๋ว และ นายศรัณย์ อนุรักษ์ปราการ แนวร่วมกลุ่มเยาวชนปลดแอก หรือ รีเด็ม ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 - 5 ในความผิดฐานประพฤติตนไม่เรียบร้อยภายในบริเวณศาล

 

     จากกรณีเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 64 กลุ่มรีเด็ม ได้ประกาศเชิญชวนมวลชนให้ไปทำกิจกรรมจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปศาลอาญา มีมวลชนประมาณ 300 - 350 คน เมื่อมาถึงผู้ชุมนุมใช้เครื่องขยายเสียงเปิดเสียงมีข้อความที่บันทึกไว้ก่อนแล้ว ด่าทอ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาอย่างต่อเนื่อง และมีการนำสิ่งของ เช่น มะเขือเทศ ไข่ไก่ และของเหลวสีแดง มาแจก แล้วชักชวนผู้ร่วมชุมนุมขว้างปาสิ่งของดังกล่าวใส่ป้าย ศาลอาญาและบริเวณพื้นในบริเวณศาลอาญา ทำให้ป้ายศาลอาญาและบริเวณพื้นในศาลอาญาสกปรกเปรอะเปื้อน ได้รับความเสียหาย 

 

     โดยการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 - 5 เป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลอาญาและกระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดของศาลอาญาว่า ด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาล พ.ศ.2564 ฉบับลงวันที่ 17 มี.ค. 2564 ผู้ถูกกล่าวหา ที่ 1-5 ให้การปฏิเสธ
 

ไม่รอด! ศาลสั่งคุก 2 เดือน “อั๋ว จุฑาทิพย์ “ ร่วมม็อบปาของ-ด่าทอผู้พิพากษา

ไม่รอด! ศาลสั่งคุก 2 เดือน “อั๋ว จุฑาทิพย์ “ ร่วมม็อบปาของ-ด่าทอผู้พิพากษา

     ซึ่งศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่า ข้ออ้างของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1-5 ฟังไม่ขึ้น จึงมีคำสั่งว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้งห้ามีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 30, 31 (1), 33 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ขณะกระทำความผิดผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 อายุ 19 ปีเศษ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2และ 3  อายุ 18 ปีเศษ เห็นควรลดโทษให้ 1 ใน 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 คงจำคุกคนละ 2 เดือน และให้จำคุกผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 และที่ 5 คนละ 3 เดือน ปรับผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 จำนวน 480 บาท

 

     ผู้ถูกกล่าวหาทั้งห้านำสืบรับข้อเท็จจริงเป็นประโยชน์ แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละ 1 ใน 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกผู้ถูกกล่าวหาที่ 1-3 คนละ 40 วัน คงจำคุกผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 และ 5 คนละ 2 เดือน ปรับผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 จำนวน 320 บาท 
 

ไม่รอด! ศาลสั่งคุก 2 เดือน “อั๋ว จุฑาทิพย์ “ ร่วมม็อบปาของ-ด่าทอผู้พิพากษา

     พิเคราะห์พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งคดีแล้วเห็นว่า ขณะเกิดเหตุผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 ร่วมกระทำผิดเฉพาะในส่วนการเข้าไปช่วยยกสิ่งของที่มีผู้นำมาให้ผู้ร่วมชุมนุมใช้ขว้างปา และช่วยคนสีในถังเป็นช่วงเวลาสั้น " โดยทางไต่สวนไม่พอฟังว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 เป็นแกนนำจัดให้มีการชุมนุม ทั้งไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่าขณะร่วมชุมนุม ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 กระทำการใดอันเป็นการก่อความวุ่นวายอื่นอีก และไม่ปรากฎว่าเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน เพื่อให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 กลับตนเป็นพลเมืองดี

 

     จึงเห็นสมควรให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี และให้คุมความประพฤติโดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3 เดือนต่อครั้ง ภายในกำหนดเวลา 1 ปี และให้ทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ เป็นเวลา 12 ชั่วโมง

 

     สำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่ 1,2,3 และ 5 มีพฤติการณ์เข้าร่วมชุมนุมโดยใช้ความรุนแรงอันเป็นการไม่นำพาต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม จึงไม่มีเหตุรอการลงโทษ แต่เพื่อมิให้มีประวัติต้องโทษจำคุก จึงให้เปลี่ยนโทษจำคุกของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1,2,3 และ 5 เป็นโทษกักขัง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 โดยให้กักขังผู้ถูกกล่าวหาที่ 1,2,3 มีกำหนด 40 วัน และกักขังผู้ถูกกล่าวหาที่ 5 มีกำหนด 2 เดือน
 

ไม่รอด! ศาลสั่งคุก 2 เดือน “อั๋ว จุฑาทิพย์ “ ร่วมม็อบปาของ-ด่าทอผู้พิพากษา