น้ำป่าเทือกเขาบรรทัดทะลักท่วม 7 อำเภอ จังหวัดพัทลุง ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรกว่า 5,000 ไร่ อำเภอกงหราหนักสุด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

2 ธันวาคม 2564 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงขยายวงกว้างขึ้นล่าสุด น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัด บ่าเข้าท่วมบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ของอำเภอเมือง อำเภอศรีบรรพต อําเภอศรีนครินทร์ อำเภอตะโหมด อำเภอป่าบอน อำเภอควนขนุน และอำเภอกงหรา ชาวบ้านได้ผลกระทบแล้วกว่า 1,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรสวนยางพารา ปาล์ม ไม้ผลถูกน้ำหลากท่วมแล้วกว่า 5,000 ไร่

 

พัทลุงอ่วม! น้ำท่วมขยายวงกว้าง 7 อำเภอ เดือดร้อนกว่า 1,000 ครัวเรือน

ในพื้นที่ อำเภอควนขนุน มวลน้ำจากเทือกเขาบรรทัดในเขตพื้นที่ อ.ศรีบรรพต ไหลผ่านฝายชลประทานท่าแนะ จนล้นสปริงเวย์ ทำให้ต้องเปิดประตูน้ำ 1 บาน เพื่อระบายน้ำออก ส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหมู่บ้านของพื้นที่ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวดพัทลุง โดยเฉพาะบริเวณวัดล้อ หมู่ที่ 9 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน มีน้ำท่วมสูงเกือบ 50 เซนติเมตร

 

จากบริเวณสี่แยกโพธิ์ทองมุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอศรีบรรพต มีน้ำท่วมบนผิวจราจรประมาณ 30 เซนติเมตร เป็นระยะยาวประมาณ 800 เมตร รถเล็กต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร ต้องเร่งระบายน้ำลงคลองวัดพิกุลทองเพื่อป้องกันการไหลผ่านผิวจราจรจนของถนนสายเอเชีย ซึ่งเป็นสายหลักในการสัญจรระหว่างจังหวัด

 

พัทลุงอ่วม! น้ำท่วมขยายวงกว้าง 7 อำเภอ เดือดร้อนกว่า 1,000 ครัวเรือน

พัทลุงอ่วม! น้ำท่วมขยายวงกว้าง 7 อำเภอ เดือดร้อนกว่า 1,000 ครัวเรือน

 

ในส่วนของอำเภอกงหรา ล่าสุดน้ำป่าซัดรีสอร์ท ของชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลคลองทรายขาว ได้รับความเสียหาย พร้อมกันนั้นน้ำป่ายังได้หลากเข้าท่วมในพื้นที่ หลายหมู่บ้านของตำบลชะรัด อ.กงหรา ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า 300 ครัวเรือน สำหรับพื้นที่จังหวัดพัทลุง ล่าสุดท้องฟ้ายังมืดครึ้ม มีฝนตกประปรายในบางพื้นที่ 

 

พัทลุงอ่วม! น้ำท่วมขยายวงกว้าง 7 อำเภอ เดือดร้อนกว่า 1,000 ครัวเรือน ข่าวโดย : ลัดดา มณีรัตน์ จ.พัทลุง