จังหวัดพัทลุงพบคลัสเตอร์ใหม่ ในงานศพทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกระลอก หลังผ่อนคลายเปิดสนามชนโค - ไก่ - กัดปลา - แข่งนก ได้ตามความเหมาะสม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดวันนี้ ในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ยังพบยอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ในเกือบทุกอำเภอ โดยเฉพาะอำเภอควนขนุน อำเภอเขาชัยสน อำเภอป่าพะยอม และอำเภอเมือง  สาเหตุจากการรวมตัวภายในงานต่างๆ โดยเฉพาะงานศพ และการไม่รับผิดชอบของบุคคลบางกลุ่ม คลัสเตอร์งานศพพัทลุง ทำยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้น

ล่าสุด พบคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นในงานศพพื้นที่ ตำบลหานโพธิ์  อำเภอขัยสน พบผู้ติดเชื้อกว่า 60 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุก  มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ป่วย จากงานศพดังกล่าวฯ นอกจากนั้นได้ขอความร่วมมือผู้ที่ร่วมงานศพ ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน กักตัวเพื่อรอดูอาการเป็นเวลา 7 วัน หากมีพบมีอาการไข้สูงรีบพบแพทย์ทันที คลัสเตอร์งานศพพัทลุง ทำยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้น คลัสเตอร์งานศพพัทลุง ทำยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้น  
 

ในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นสูงมากขึ้นทุกวัน ทำให้ยอดสะสมผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว 12,374 ราย เสียชีวิตจำนวน 100 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุไม่รับการฉีดวัคซีน และติดเชื้อจากบุคคลใกล้ชิดภายในครอบครัว


ขณะเดียวกันคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ได้มีการประชุมล่าสุดมีมาตรการผ่อนคลาย เปิดสนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา  สนามแข่งนก หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ให้สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้ตามความเหมาะสม เมื่อมีความพร้อมโดยต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของสถานที่และกิจกรรมมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19  ภายใต้มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร ( COVID Free Setting )  และกฎระเบียบราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด คลัสเตอร์งานศพพัทลุง ทำยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้น คลัสเตอร์งานศพพัทลุง ทำยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้น  
 

ส่วนรถขนส่งสาธารณะเช่น รถตู้โดยสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ตามที่ขนส่งกำหนด แต่ต้องใช้มาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างเข้มงวด และต่อจากนี้คณะกรรมการโรคติดติดจังหวัดพัทลุง รอผลการประชุม ของ ศบค.ส่วนกลางอีกครั้ง ถึงเรื่องการเปิด ผับ บาร์ ในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อผ่อนคลายผู้ประกอบธุรกิจต่อไป คลัสเตอร์งานศพพัทลุง ทำยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้น คลัสเตอร์งานศพพัทลุง ทำยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้น
ภาพ / ข่าว : ธัญวีร์ จันทร์สุขศรี จ.พัทลุง