กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รับมอบรถยนต์สำหรับใช้ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

24 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) โดย กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)  รับมอบรถยนต์สำหรับใช้ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้บริหาร ทส. และ คพ. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >> กรมอุทยานฯ เสริมเขี้ยวเล็บหน่วยงานภาคสนาม มอบรถกระบะตรวจการณ์ 60 คัน

 

ทส.รับมอบรถปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จาก กฟผ.

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า คพ. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับสนับสนุนรถยนต์สำหรับใช้ประกอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จาก กฟผ. ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาการคาดการณ์สถานการณ์มลพิษทางอากาศเพื่อการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมระหว่าง คพ.กับ กฟผ.

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >> คพ.ผนึก กรมอุตุฯ มุ่งพัฒนาการพยากรณ์ฝุ่น PM2.5 แจ้งเตือนประชาชน

 

อธิบดี คพ. กล่าวว่า จะนำรถยนต์ที่ได้รับมอบในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาการคาดการณ์สถานการณ์มลพิษทางอากาศ และจะใช้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ในการปฏิบัติงาน ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล.) ในการเข้าพื้นที่ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน อุบัติภัยสารเคมี และกรณีอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ

ทส.รับมอบรถปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จาก กฟผ.

พร้อมทั้งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ คพ. ให้มีความรวดเร็ว คล่องตัว และสามารถเข้าไปถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้มีการจัดการปัญหาทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านการปกป้อง ป้องกัน และหยุดยั้งปัญหามลพิษก่อนที่จะส่งผลกระทบขยายเป็นวงกว้าง เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี น้ำสะอาด อากาศบริสุทธ์ และหยุดปัญหามลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคนต่อไป 

ด้านนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับการสนับสนุนรถยนต์ที่ใช้ประกอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่แก่ คพ. ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >> คพ.เตรียมพร้อมรับมือฝุ่น PM2.5 ชี้ช่วงฤดูหนาวสะสมมาก

ทส.รับมอบรถปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จาก กฟผ.

สำหรับการเฝ้าระวัง รวมถึงวางแผนมาตรการการจัดการลดและป้องกันมลภาวะทางอากาศสร้างความตระหนักรู้สถานการณ์คุณภาพอากาศ น้ำ ไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมรณรงค์เชิงป้องกันและลดปัญหามลภาวะทางอากาศอย่างยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารถยนต์สำหรับใช้ประกอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและอากาศบริสุทธิ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป