คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเคาะลดราคาดีเซลเหลือลิตรละ 28 บาท พร้อมปรับสูตรน้ำมันดีเซลเหลือ1ชนิดคือบี7 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. นี้

ภายหลังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการระดับ ที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงาน โดยมีข้อสั่งการให้ดูแลราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ระดับ 28 บาทต่อลิตร ประกอบกับราคาตลาดโลกเริ่มผ่อนคลายลงเล็กน้อยนั้น

 

เคาะแล้ว ! “กบง.” ลดราคาดีเซลเหลือลิตรละ 28 บาท ปรับสูตรใช้แค่บี 7

 

ล่าสุด วันนี้ ( 24 พ.ย. 64)  คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้จัดประชุมด่วนเพื่อหาแนวทางลดราคาดีเซลเป็นระดับ 28 บาทต่อลิตร  ซึ่งที่ประชุมมีมติเคาะแนวทางปรับสูตรน้ำมันดีเซลเหลือ1ชนิดคือบี7 จากปัจจุบันมี 3 ชนิดคือ บี 7 บี 10 และ บี 20 ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลจะลดลงลิตรละประมาณ 1 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ เนื่องจากตามออกประกาศตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ค้าลดส่วนผสม โดยจะมีประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

เคาะแล้ว ! “กบง.” ลดราคาดีเซลเหลือลิตรละ 28 บาท ปรับสูตรใช้แค่บี 7

มติดังกล่าวเพื่อช่วยประชาชนลดผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น โดยการปรับสูตร บี100ลดลง ทำให้ต้นทุนราคาน้ำมันลดลงด้วย

 

อย่างไรก็ตามการปรับสูตรครั้งนี้ จะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลเหลือลิตรละ 28 บาทต่อลิตร กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีภาระชดเชย 3,886 ล้านบาทต่อเดือน ลดภาระลง 106 ล้านบาทต่อเดือน

 

ปริมาณการใช้บี 100 เหลือประมาณ 4.16 ล้านลิตรต่อเดือน ลดลง 0.34 ล้านลิตรต่อเดือน ปริมาณการใช้ CPO ประมาณ 93,085 ตันต่อเดือน ลดลง 5,777 ตันต่อเดือน และทำให้รายได้ภาษีสรรพสามิต เพิ่มขึ้นประมาณ 77 ล้านบาทต่อเดือน

 

 

เคาะแล้ว ! “กบง.” ลดราคาดีเซลเหลือลิตรละ 28 บาท ปรับสูตรใช้แค่บี 7