อั้นไว้ก่อนราคากำลังลดต่อเนื่อง! พรุ่งนี้ "โออาร์และบางจาก" ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 20 - 60 สตางค์ต่อลิตร

     "โออาร์และบางจาก" แจ้งปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด โดยในกลุ่มดีเซลปรับลด 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้นดีเซล B7 พรีเมียม ปรับลด 20 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ปรับลด 60 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับลด 40 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันที่ 24 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.  

 

ลดต่อเนื่อง! พรุ่งนี้โออาร์และบางจากลดราคาน้ำมันทุกชนิด
 

โดยราคาน้ำมันขายปลีกวันพรุ่งนี้ (24 พ.ย.) 

น้ำมันในกลุ่มดีเซล 

- ดีเซลพรีเมียม B7อยู่ที่ 34.46 บาท

- ดีเซล B7  อยู่ที่ 28.84 บาท

- ดีเซล อยู่ที่ 28.69 บาท

- ดีเซล B20 อยู่ที่ 28.59 บาท

 

ลดต่อเนื่อง! พรุ่งนี้โออาร์และบางจากลดราคาน้ำมันทุกชนิด
 

น้ำมันในกลุ่มเบนซิน

- เบนซิน อยู่ที่ 38.46 บาท

- แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 31.05 บาท

- แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 30.78 บาท

- E20  อยู่ที่ 39.54บาท

-E85 อยู่ที่  อยู่ที่ 23.69 บาท

 

มีผลวันที่ 24 พ.ย.  ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

 

ลดต่อเนื่อง! พรุ่งนี้โออาร์และบางจากลดราคาน้ำมันทุกชนิด