"นิพนธ์ บุญญามณี" เร่งขับเคลื่อนโครงการตามแผนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการเบิกจ่ายภาครัฐ ชี้ต้องใช้งบประมาณให้ตรงจุด โดยเฉพาะภาคเกษตรกร-ภาคบริการ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

20 พฤศจิกายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการ อ.ก.บ.ภ.ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร คณะทำงานช่วยอำนวยการฯ สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วม

 

"นิพนธ์"เร่งขับเคลื่อนงานกลุ่มจังหวัดใต้ฝั่งอ่าวไทยกระตุ้นเศรษฐกิจ

 

โดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้ (20พ.ย.) มามอบนโยบาย พร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณจะถูกนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาวงเงินงบประมาณของจังหวัดในปีต่อไป ซึ่งในระยะที่ผ่านมาหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  จึงควรให้ความสำคัญในการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในภาคเกษตรและภาคบริการ

 

 

ทั้งนี้ โดยภาคเกษตรเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ภาคบริการให้หน่วยงานภาครัฐใช้จ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น เช่น การจัดประชุม อบรม และสัมมนาในโรงแรมในพื้นที่จังหวัด

 

"นิพนธ์"เร่งขับเคลื่อนงานกลุ่มจังหวัดใต้ฝั่งอ่าวไทยกระตุ้นเศรษฐกิจ

 

นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับโครงการที่สนับสนุนการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อสร้างจิตสำนึกและลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศอย่างจริงจัง ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินการ ภายใต้แนวคิดโครงการ "1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน" ที่เป็นนโยบายรัฐบาล และการจัดทำโครงการพัฒนาที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับกรณีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่

 

 

อย่างไรก็ตาม ครม.ห้ความสำคัญกับเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยรับงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐอื่นๆ เพื่อเร่งรัดมาตรการการเงินเพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคใต้ ดังนั้น ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด จึงต้องคิดว่าทำอย่างไร จะใช้งบประมาณให้ตรงจุดได้มากที่สุด มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้ำซ้อน

 

"นิพนธ์"เร่งขับเคลื่อนงานกลุ่มจังหวัดใต้ฝั่งอ่าวไทยกระตุ้นเศรษฐกิจ

 

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับผลการประชุมฝ่ายเลขานุการฯ จะได้สรุปเสนอ นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการนโยบายการพัฒนาภาคใต้ และภาคใต้ชายแดนพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป