"กรณ์ จาติกวณิช" ลงนาเกี่ยวข้าวอิ่ม มหาสารคาม ชู "เกษตรพรีเมียม" สร้างโอกาสชาวนาไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

20 พฤศจิกายน 2564 นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม พบปะกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ และเกี่ยวข้าวอิ่ม ในโครงการเกษตรเข้มแข็ง ขายข้าวอิ่ม ซึ่งริเริ่มเมื่อปี 2556 ที่หมู่บ้านหนองหิน จ.มหาสารคาม ด้วยการเปลี่ยนข้าวที่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก มาเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์ จนได้รางวัลพันธุ์ข้าวยอดเยี่ยมระดับประเทศ เกิดการต่อยอดข้าวเป็นสินค้าพรีเมียมประจำจังหวัด และกำลังจะต่อยอดไปสู่การเพิ่มมูลค่าอีกหลายอย่าง ช่วยให้เกษตรกรปลดหนี้ มีเงินเก็บ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

"กรณ์"ลงนาเกี่ยวข้าว  ชู "เกษตรพรีเมียม" สู่โอกาสชาวนาไทยรายได้ดียั่งยืน 

ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการเกือบ 200 จากแรกเริ่มที่มีเพียง 10 กว่าคนเท่านั้น ซึ่งนอกจากการผลิตข้าวอินทรีย์แล้ว เราจะเริ่มเน้นเรื่องของการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกร ให้มีรายได้ดีอย่างยั่งยืน  

 

ขณะที่เกษตรกรที่ปลูกข้าวอิ่มเล่าว่า ปีนี้ผลผลิตดีต่อเนื่อง คุณภาพดินที่ฟื้นฟูหลังจากเริ่มปลูกแนวอินทรีย์เมื่อ 8 ปีที่แล้วทำให้ผลิตข้าวได้ 500 กก./ไร่ เพิ่มจาก 200 - 300 กก.ในปีแรกๆ และสามารถขายข้าวอินทรีย์พรีเมียมได้ในราคาตันละ 20,000 - 25,000 บาท 

 

"กรณ์"ลงนาเกี่ยวข้าว  ชู "เกษตรพรีเมียม" สู่โอกาสชาวนาไทยรายได้ดียั่งยืน 

"ข้าวอิ่ม เป็นโครงการทางนโยบายที่ผมพิสูจน์ไว้เมื่อ 8 ปีที่แล้ว มาจนถึงวันนี้ผลสำเร็จทั้งในแง่คุณภาพข้าวและรายได้ของชาวนาเป็นที่ประจักษ์ ไทยเราปลูกข้าวดีราคาต่ำมานาน ตลาดพรีเมียมของโลกมีช่องอีกมาก ตรงนี้คือเรื่องสำคัญทางนโยบายที่พรรคกล้าชูแนวทาง เกษตรพรีเมียม สำหรับภารกิจการเกษตรของพรรค เพราะเกษตรคือโอกาส แต่ต้องคิดแบบผู้ประกอบกิจการ ไม่ใช่คิดแค่เป็นผู้ผลิต" นายกรณ์ กล่าว 

 

"กรณ์"ลงนาเกี่ยวข้าว  ชู "เกษตรพรีเมียม" สู่โอกาสชาวนาไทยรายได้ดียั่งยืน