ผบ.ทบ. ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ติดตามการจัดตั้ง ศบค.ส่วนหน้า ย้ำกองทัพบกพร้อมสนับสนุนทุกด้านเพื่อเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่เป้าหมายให้เป็นไปตามเป้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     วันนี้ (2 พ.ย.) พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แแก้วแท้ ผู้บัญชาทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ รอง ผอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามการสนับสนุนการจัดตั้ง ศบค.ส่วนหน้า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ของกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และร่วมประชุมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์ และแผนการสนับสนุน ศบค.ส่วนหน้า จาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

     ในประเด็นการสกัดกั้นผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดน , การจัดตั้งด่านตรวจโควิด-19 ในพื้นที่ , การจัดตั้งจุดบริการประชาชน , การเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การให้ความร่วมมือในการรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และการใช้ชีวิตแบบ New Normal 

     ซึ่งข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เฉลี่ยร้อยละ 55.96 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.27 ประกอบกับการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด และการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนอย่างได้ผลในประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะพื้นที่ 4 รัฐชายแดน ทำให้คาดว่าจะทำให้สถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้มดีขึ้น

ผบ.ทบ. ลุย ศบค.ส่วนหน้า ย้ำพร้อมสนับสนุนฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้ตามเป้า

ผบ.ทบ. ลุย ศบค.ส่วนหน้า ย้ำพร้อมสนับสนุนฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้ตามเป้า   
 

     นอกจากนี้ ผบ.ทบ. ยังได้รับฟังแนวทางการสนับสนุนบริการทางการแพทย์ จาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โดยศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งเรื่องการการจัดรถพยาบาลด้วยระบบกู้ชีพ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด การคัดกรองด้วยชุดตรวจเร็ว การฉีดวัคซีนให้กับประชาชน การจัดพื้นที่หน่วยทหาร ให้เป็นศูนย์แยกกักตัวชุมชน (CI) สำหรับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ระบบการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลกองทัพบก โดยได้สั่งการให้ค่ายทหารจัดเตรียมสถานที่ เพื่อรองรับการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักตัวชุมชน และภารกิจอื่นๆ เพิ่มเติม 

ผบ.ทบ. ลุย ศบค.ส่วนหน้า ย้ำพร้อมสนับสนุนฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้ตามเป้า

ผบ.ทบ. ลุย ศบค.ส่วนหน้า ย้ำพร้อมสนับสนุนฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้ตามเป้า
 

     ผบ.ทบ. กล่าวว่า วันนี้มาเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในส่วนของ ศบค.ส่วนหน้า แม้ว่าตนจะไม่ได้มีตำแหน่ง หรือหน้าที่ใดๆ ก็ตาม แต่การจัดตั้ง ศบค.ส่วนหน้า อยู่ในพื้นที่ของกองทัพบก ค่ายสุริโยทัย และมีแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นกรรมการใน ศบค.ส่วนหน้า

     ดังนั้นตนจึงต้องมาติดตามรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนความพร้อมในการสนับสนุนต่างๆ ที่สำคัญสถานการณ์โควิด ถือเป็นภัยคุกคามของชาติ เป็นภารกิจร่วมกันของประเทศชาติ หาก ศบค.ส่วนหน้า ขาดเหลือ หรือต้องการอะไรเพิ่มเติม กองทัพบกก็ยินดีที่จะสนับสนุน โดยสิ่งสำคัญต้องเร่งสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในเรื่องของการฉีดวัคซีน เพื่อให้ครบตามเป้าหมาย 70% โดยเร็ว

ผบ.ทบ. ลุย ศบค.ส่วนหน้า ย้ำพร้อมสนับสนุนฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้ตามเป้า

ผบ.ทบ. ลุย ศบค.ส่วนหน้า ย้ำพร้อมสนับสนุนฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้ตามเป้า

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด