svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เหล่าทัพร่วมน้อมรำลึก 111 ปี วันปิยมหาราช

เหล่าทัพจัดงานน้อมรำลึกครบรอบ 111 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุฬาจอมเก้าเจ้าอยู่หัว หรือ วันปิยมหาราช “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

23 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่างเช้าที่ผ่านมา ณ กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา เหล่าสมาคมแม่บ้านทหารบก และกำลังพลร่วมงานน้อมรำลึกครบรอบ 111 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เเละพิธีวางพวงมาลา

 

เหล่าทัพร่วมน้อมรำลึก 111 ปี วันปิยมหาราช

ขณะที่ กองทัพอากาศ นำโดย พล.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ดอนเมือง

 

เหล่าทัพร่วมน้อมรำลึก 111 ปี วันปิยมหาราช

 

ส่วนกองทัพไทย ส่ง พล.อ.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ ที่ปรึกษาพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ ที่พระลานพระราชวังดุสิต

 

สำหรับวันปิยมหาราชตรงกับวันที่ 23 ต.ค. ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจของพระองค์

 

ไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาส การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณูปการ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" มีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"