คณะครู - อาจารย์ คุมเข้มนักเรียนในวันเปิดเรียนวันแรก แจกแบบตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกราย ทำการตรวจ ATK ทุกคน ก่อนอนุญาตให้เข้าห้องเรียน พร้อมจัดการเรียนแบบสลับ มัธยมต้น กับมัธยมปลาย วันคู่ - วันคี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1 พฤศจิกายน 2564 ที่ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนระดับมัธยมประจำจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดการเรียนการสอน แบบปกติที่โรงเรียน โดยคณะครูประจำชั้นเรียนได้ลงข้อความประกาศแจ้งให้นักเรียน ให้ผู้ปกครองทางลายทราบมาก่อนล่วงหน้านี้แล้ว ว่าในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเปิดเรียนแรก ภายหลังจากที่ปิดเรียนไปนาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 

 

ตรวจ ATK ครูนักเรียนทุกคนก่อนเข้าห้องเรียน


 

วันนี้แม้ว่าจะมีการเปิดการเรียนแบบเรียนในห้องเรียนที่โรงเรียนปกติ แต่ได้เพื่อความปลอดภัย ได้วางมาตรการ ในการจัดการเรียนการสอนแบบสลับห้องเรียน โดยวันนี้ที่ถือว่าเป็นวันที่มีเลขประจำวันคี่ ได้กำหนดเปิดเรียนเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมต้น ม.1 – 3 เท่านั้น ส่วนในวันพรุ่งนี้ เป็นวันเลขคู่ ก็จะเปิดเรียนในระดับชั้น ม.4 – 6 แต่ที่สำคัญ นอกจากนักเรียนทุกคนที่ก่อนจะเข้ามาภายในโรงเรียน จะต้องผ่านการตรวจวัดไข้ ตรวจการสวมหน้ากากทุกคน มีจุดล้างมือ แล้ว จะต้องมาทำการตรวจหาเชื้อ แบบ ATK ทุกคนก่อน จึงจะอนุญาตให้เข้าห้องเรียนได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ทั้งครู และนักเรียน

 

ตรวจ ATK ครูนักเรียนทุกคนก่อนเข้าห้องเรียน


 

โดยเบื้องต้นผลการตรวจสอบหาเชื้อแบบ ATK ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 – 3 ในวันนี้ที่มาโรงเรียนทั้งหมด ไม่พบว่ามีนักเรียนคนใดมีเชื้อแต่อย่างใด ขณะเดียวกันก็ได้ให้คณะครู - อาจารย์ ทุกคนที่เข้ามาในโรงเรียน เพื่อทำการสอนก็ต้องทำการตรวจหาเชื้อ แบบ ATK ด้วยเช่นกัน แม้ว่าคณะครูจะทำการฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มแล้วก็ตาม แต่เพื่อความปลอดภัยก็จะต้องตรวจหาเชื้อก่อน ซึ่งผลการตรวจก็ไม่พบว่าคณะครู อาจารย์ คนไหน มีเชื้อแต่อย่างใด ในขณะเดียวกันในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มี 22 อำเภอ วันนี้พบมีผู้ติดเชื้อ จำนวน 14 คน เป็นการติดเชื้อภายในตัวจังหวัด จำนวน 11 คน ติดเชื้อมาจากจังหวัดเสี่ยง จำนวน 3 คน  

 

ตรวจ ATK ครูนักเรียนทุกคนก่อนเข้าห้องเรียน

โดย - พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์