อ.เมืองเลย จ.เลย วันแรกของการเปิดเทอมที่ 2/2564 คึกคัก นักเรียนห่างห้องเรียนยาวนานดีใจได้พบครู-พบเพื่อน ทางโรงเรียนจัดเรียนแบบวันคู่-วันคี่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มข้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1 พฤศจิกายน 2564 บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 จากการที่จังหวัดออกประกาศอนุญาตให้สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์/มาตรการเข้มโรคโควิด 300 แห่งจาก 14 อำเภอ นอกนั้นยังไม่พร้อม และไม่ผ่านต้องรอและเลื่อนการเปิดเทอมออกไป  พบว่าถึงอย่างไรผู้ปกครองบางส่วนก็ยังไม่มั่นใจต่างมารับแบบเรียน แบบฝึกหัดกลับไปให้เด็กทำที่บ้านเหมือนเดิม ส่วนที่มาเรียนก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น ที่ ร.ร.อนุบาลเลย  เปิดการเรียนแบบสลับวันหรือกลุ่มวันคู่วันคี่  ตื่นตัวสูงทั้งผู้ปกครอง  ครู-นักเรียน เนื่องจากการห่างจากเรียนในห้องที่โรงเรียนมายาวนาน  ต่างกล่าวว่า ดีใจมากที่ได้มาเรียนที่โรงเรียน เพราะต้องการพบเพื่อน พบครู ต้องการทำกิจกรรมที่โรงเรียน ต้องการมีความรู้และจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิดทุกอย่างทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

เลยเปิดเทอมแบบวันคู่คี่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดเข้ม


 

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนเทอมที่ 2/2564  นี้เป็นแบบวันเว้นวันหรือสลับกันเรียนวันคู่-วันคี่ จากนักเรียน 2,050 คน จึงมาเรียนได้ประมาณ 1,000  คน ส่วนที่ไม่มาหรือยังไม่มั่นใจเราก็ให้สมัครใจหรือให้รอระยะไปก่อน เมื่อมั่นใจในมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิดของทางโรงเรียนก็ค่อยส่งลูกมาเรียนก็ได้ โดยจะจัดการบ้าน ใบงาน แบบฝึกหัด คลิปการเรียนการสอนไปให้ที่บ้าน  แบบ On Line ส่วนอาหารกลางวันจะชดเชยให้ นมโรงเรียนก็ 2 กล่อง/วัน สลับกันไปทั้งคนที่มาและคนไม่ได้มาเรียน 

 

เลยเปิดเทอมแบบวันคู่คี่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดเข้ม

เลยเปิดเทอมแบบวันคู่คี่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดเข้ม

 


 

ขอผู้ปกครองไม่ต้องกังวล เพราะเราจัดห้อง”อุ่นรัก” รับเด็กมี่มีไข้หรืออุณหภูมิสูงพัก มีครูคอยดูแลพยาบาลอย่างดีเพื่อรอผู้ปกครองมารับกลับบ้าน หากมีอาการก็ยังมีรถตู้ตลอดเวลานำส่งโรงพยาบาลทันที

เลยเปิดเทอมแบบวันคู่คี่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดเข้ม

โดย - บุญชู ศรีไตรภพ