แม่ฮ่องสอน - หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมด้วยอุปกรณ์ ร่วมกับคณะครู นักเรียนและรด. ทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์  เพื่อเตรียมรับเปิดเทอม 1 พ.ย.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ฝ่ายกิจการพลเรือนฉก.ร.7 จัดกำลังพลจิตอาสา หน่วยพระราชทานกองทัพบก จำนวน 20 นาย พร้อมกับรถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ร่วมกับกองร้อยทหารราบที่ 1742  คณะครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกันในการทำความสะอาด จัดเตรียมสถานที่และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ซึ่งโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จะเปิดทำการเรียนการสอนแบบ ON - SITE ในวันที่ 1 พฤศจกายน 2564 นี้

ร.ร.ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ฆ่าเชื้อโรค-รับเปิดเรียน

สำหรับพื้นที่ อ.ปางมะผ้า ในปัจจุบันเป็นอำเภอแห่งเดียวที่ไม่พบการระบาดของโรคโควิด-19 เหมือนกับอำเภออื่น ๆ และทางโรงเรียนได้มีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนไปแล้ว โดยอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด ของสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า

 

ร.ร.ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ฆ่าเชื้อโรค-รับเปิดเรียน

โดย ทศพล  บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน