ตาก - ผอ.โรงเรียนแม่สอด เตรียมหารือกรรมการสถานศึกษา-สาธารณสุข เพื่อพิจารณาการเปิดเรียน หลังมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้เด็กนักเรียน

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด ฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนจำนวน 244 คน ที่ห้องประชุมโรงเรียนแม่สอด โดยมีนายสิงห์ชัย ปวงละคร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะกรรมการไปช่วยดูแลความเรียบร้อย ซึ่งในระหว่างให้ฉีดวัคซีนนั้นทางคณะครูได้จัดระเบียบ เว้นระยะห่างตามมาตรการทางสาธารณสุข พร้อมทั้งให้กรรมการสถานศึกษาได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ไปส่ง

ร.ร.แม่สอด เร่งหารือ-พิจารณาเปิดเรียน

โดยทางกรรมการสถานศึกษา ได้ชี้แจงถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการฉีดวัคซีน เพราะว่าที่ผ่านมาระยะเวลาเกือบ 2 ปี ทางอำเภอแม่สอดมีการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง จนมาสู่ระลอกที่ 3 ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และที่สำคัญผู้เสียชีวิตส่วนมากไม่ได้ฉีดวัคซีน ซึ่งแม้ว่าวัคซีนไม่สามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้ แต่ทำให้อาการจากหนักเป็นเบาไปได้

ร.ร.แม่สอด เร่งหารือ-พิจารณาเปิดเรียน

นางกุหลาบ กล่าวว่า หลังจากทางโรงเรียนได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว จะนำข้อมูลตัวเลขของนักเรียนที่ฉีดวัคซีนไปหารือกับกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิจารณาในการเปิดเรียนต่อไป

โดย สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี / ตาก