พะเยา - น้ำจากกว๊านพะเยา เอ่อล้นไหลเข้าท่วมชุมชน และโบราณสถานอายุกว่าพันปี ผลพวงจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน เผยชุมชนบ้านร่องไฮ  มีระดับน้ำสูง 50 ซม.-1.50 เมตร

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อขาวรายงานว่าหลังจากที่เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบให้ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยาเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดท่วมชุมชนรอบกว๊านพะเยาและโบราณสถานที่มีอายุร่วมพันปี และอำเภอที่อยู่ในที่ราบลุ่ม รวมทั้งพืชผลทางการเกษตรไร่นา ได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายไปทั่วบริเวณ

น้ำกว๊านพะเยาเอ่อท่วมชุมชน-โบราณสถานอายุกว่าพันปี

ทั้งนี้สถานการณ์ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยา ที่กักเก็บได้ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันปริมาณน้ำ 5.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้ไหลเอ่อท่วมในชุมชนที่ราบลุ่มริมกว๊านพะเยา อาทิเช่น ชุมชนบ้านร่องไฮ หมู่ 1 และ11 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และอำเภอที่ราบลุ่มถูกน้ำไหลท่วมไร่นาและโบราณสถานอันเก่าแก่ ปริมาณระดับน้ำสูงถึง 1-1.50 เมตร และน้ำได้ไหลล้นประตูระบายน้ำ สถานีประมงน้ำจืด ลงสู่อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว ทำให้ปริมาณน้ำจากกว๊านพะเยาไหลเข้าสมทบกับ ลำน้ำร่องช้าง อำเภอดอกคำใต้ ส่งผลให้น้ำไหลเข้าสวนไร่นาในพื้นที่ราบลุ่ม อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว ไปทั่วบริเวณ

น้ำกว๊านพะเยาเอ่อท่วมชุมชน-โบราณสถานอายุกว่าพันปี

อย่างไรก็ตาม ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านร่องไฮ และชุมชนอื่นๆที่อยู่ติดกับกว๊านพะเยาในเขตตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวััดพะเยา พบว่าน้ำได้ไหลเข้าท่วมไร่นา บ่อปลาและโบราณสถาน ระดับน้ำสูงขึ้น 50 ซม.-1. 50 เมตร ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ติดกับกว๊านพะเยา

น้ำกว๊านพะเยาเอ่อท่วมชุมชน-โบราณสถานอายุกว่าพันปี

นายหน่อ ไชยวรรณ อายุ 70 ปี ชาวบ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ชาวบ้านชุมชนบ้านร่องไฮ หมู่ 1และ11 ที่อยู่ติดริมกว๊านพะเยาได้ถูกน้ำในกว๊านพะเยาไหลเอ่อท่วมไร่นา พืชสวน บ่อปลาและโบราณสถานบ้านร่องไฮ โดยน้ำมีระดับท่วมสูงตั้งแต่ 50 เซนติเมตร -1.50 เมตร โดยน้ำไหลท่วมมาตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม  2564 ที่ผ่านมาและระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ไร่นาของตนเองได้รับความเสียหายจึงขอฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลเรื่องน้ำ ให้มีปริมาณลดลงเพราะจะเก็บเกี่ยวข้าวต้นเดือนพฤศจิกายนนี้

น้ำกว๊านพะเยาเอ่อท่วมชุมชน-โบราณสถานอายุกว่าพันปี

ด้านนายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา กล่าวว่า หลังจากที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่ผ่านมาส่งผลกระทบให้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยา และแหล่งกักเก็บน้ำ ต่างๆทั่วจังหวัดพะเยา มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะกว๊านพะเยา ส่งผลกระทบให้ชุมชนรอบกว๊านพะเยามีน้ำท่วมหลายพื้นที่ รวมทั้งอำเภอที่ราบลุ่มปลายน้ำอำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว ซึ่งทางชลประทานได้ทำการแก้ไข เพื่อบรรเทา ให้ชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบให้บรรเทาลง สำหรับปริมาณน้ำกว๊านพะเยา ปกติ กักเก็บน้ำได้ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันปริมาณน้ำในกว๊านพะเยา อยู่ที่ 5.3 ลูกบาศก์เมตร

 

น้ำกว๊านพะเยาเอ่อท่วมชุมชน-โบราณสถานอายุกว่าพันปี

โดย ปัณณวิชญ์ อยู่ดี / พะเยา