กรมอนามัย เผยผลสำรวจพบว่าประชาชนยังมีความกังวลใจเรื่องการเปิดประเทศถึงร้อยละ 90 ในพื้นที่จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด ห่วงคลัสเตอร์สถานบันเทิงแหล่งแพร่เชื้อ รองลงมาเป็นขนส่งสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยว แนะเร่งฉีดวัคซีนมากที่สุดเรียกความเชื่อมั่น

27 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย  เปิดเผยว่า จากการที่กรมอนามัยได้ทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการเปิดประเทศนั้น  โดยทำการสำรวจในช่วง 24-25 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งทำแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 1,512 คนในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวใน 17 จังหวัด พบว่าร้อยละ 92.4 มีความกังวลใจถึงการเปิดเมืองเปิดประเทศ ขณะที่อีกร้อยละ 7.6 ไม่กังวล

"อนามัยโพล" เผย ปชช.92% กังวลเรื่องเปิดประเทศ

และเมื่อสอบถามถึงเรื่องความกังวล พบว่าประชาชนร้อยละ 75.8 มีความกังวลถึงเรื่องการเกิดการระบาดระลอกใหม่  ร้อยละ 49.7 กังวลถึงประชาชนการ์ดตกและไม่ป้องกันตนเอง ร้อยละ 45.1 กังวลเรื่องสถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด  ร้อยละ 41 กลัวตนเองและครอบครัวจะติดเชื้อ  ร้อยละ 39.6 มาตรการการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศอาจไม่ดีพอ  ร้อยละ 37.1 กังวลว่าจะเกิดการล็อกดาวน์อีกครั้ง  ร้อยละ 3.1 จำนวนเตียงไม่เพียงพอ   และอีกร้อยละ 2.1 กังวลในเรื่องอื่นๆ เช่นเศรษฐกิจประสิทธิภาพของวัคซีน

ขณะที่ เมื่อสอบถามถึงความกังวลว่าสถานที่ใดจะก่อเกิดเป็นกลุ่มคลัสเตอร์การระบาดแห่งใหม่หลังมีการเปิดเมือง ประชาชนให้ความเห็นไว้ร้อยละ 89.2 คิดว่าเป็นสถานบันเทิงผับ บาร์   ร้อยละ 40 3.1 คิดว่าเป็นขนส่งสาธารณะ  ร้อยละ 39.8 เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  ร้อยละ 39.2 สถานศึกษา  ร้อยละ 37.4 ตลาด  ร้อยละ 34.1 ห้างสรรพสินค้า  ร้อยละ 28.8 ร้านอาหาร  ร้อยละ 24 โรงแรมรีสอร์ท ร้อยละ 17.9 ร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ 16.4 ศาสนสถาน ขณะที่ร้อยละ 5.5 ไม่กังวลว่าจะมีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้น

"อนามัยโพล" เผย ปชช.92% กังวลเรื่องเปิดประเทศ

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงหากจะต้องเพิ่มมาตรการใดที่จะทำให้เชื่อมั่นในเรื่องของการเปิดเมืองเปิดประเทศแล้วจะปลอดภัยในพื้นที่นำร่อง จากประชาชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 72.53 มองว่าต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ทุกคนในประเทศครบ 2 เข็มครอบคลุมทุกจังหวัด ร้อยละ 70 ขึ้นไป ส่วนร้อยละ 67.58 มองว่าต้องคุมเข้มการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดน   ร้อยละ 55.10 ขอให้กำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของสถานประกอบการและประชาชนอย่างเคร่งครัด  ร้อยละ 52.72 เร่งฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวครบ 2 เข็มครอบคลุมร้อยละ 70 ขึ้นไป   ร้อยละ 49.10 สนับสนุนชุดตรวจ APK ให้ทุกคนในพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อ  ร้อยละ 43.31ขอให้สถานประกอบการทุกแห่งผ่านมาตรฐานรับรองของกระทรวงสาธารณสุขและ  ร้อยละ 41.20 ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศท่องเที่ยวได้เฉพาะพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม นายแพทย์สุวรรณชัยย้ำว่า จากผลโพลซึ่งพบประชาชนยังมีความกังวลในเรื่องมาตรการต่างๆ และการเปิดประเทศซึ่งสิ่งสำคัญยังขอให้ประชาชนทุกคนเข้มงวดในการปฏิบัติตัวตามมาตรการ universal prevention มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล  ซึ่งขอให้เชื่อมั่นในมาตรการต่างๆ ที่รัฐได้กำหนด โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติตามทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเชื่อว่าหากสามารถปฏิบัติได้ก็จะสามารถควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดได้ 

 

นอกจากนี้ ได้มีการให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการ Covid free setting คือลูกค้าปลอดภัย ร้านค้าปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมปลอดภัย รวมถึงการให้ผู้ใช้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค covid-19 ครบ 2 เข็ม การหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด การสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะออกจากที่พัก และขณะอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางในที่พัก และหากสงสัยว่ามีความเสี่ยง ควรงดออกจากที่พัก และตรวจตัวเองด้วยชุดทดสอบเอทีเคและปรึกษาสถานพยาบาลใกล้เคียง

"อนามัยโพล" เผย ปชช.92% กังวลเรื่องเปิดประเทศ

โดยในเรื่องการเปิดประเทศ เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ แต่สิ่งสำคัญขอให้กลุ่มเสี่ยง เข้ารับวัคซีนให้ครอบคลุมมากที่สุดจะช่วยลดความสูญเสียเรื่องการเจ็บป่วย และการเสียชีวิตได้