FDA ของสหรัฐฯ อนุมัติวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุระหว่าง 5 ถึง 11 ปี โดยบอกว่าประโยชน์ของการฉีดมีมากกว่าความเสี่ยง

คณะผู้เชี่ยวชาญเมื่อวันอังคาร (26 ต.ค.) มีมติด้วยเสียงท่วมท้น 17  เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง ในการแนะนำให้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ FDA ของสหรัฐฯ อนุมัติวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุระหว่าง 5 ถึง 11 ปี โดยบอกว่าประโยชน์ของการฉีดมีมากกว่าความเสี่ยง

 

ภาพ : Reuters

การอนุญาตนี้เป็นขั้นตอนด้านกฎระเบียบที่สำคัญในการทำให้เด็กประมาณ 28 ล้านคนเข้าถึงวัคซีน ขณะที่เด็กในกลุ่มนี้ได้กลับไปศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน วัคซีนสามารถนำมาฉีดให้กับเด็กกลุ่มนี้เร็วที่สุดก็ในสัปดาห์หน้า แต่องค์การอาหารและยาก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ แต่โดยปกติแล้วจะทำตาม

 

ภาพ : Reuters

หากองค์การอาหารและยาอนุญาต คณะที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาจะประชุมกันในสัปดาห์หน้า เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารวัคซีน ในขณะที่เด็กที่ป่วยหนักหรือเสียชีวิตจาก โควิด-19 นั้นค่อนข้างหายากเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ แต่บางคนก็เกิดภาวะแทรกซ้อนและการติดเชื้อในเด็กที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลต้า มีแพร่เชื้อได้ง่าย  โดยเด็กกว่า 500 คนในสหรัฐฯ เสียชีวิตจากโควิด-19


มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นรวมถึงจีน คิวบา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่อนุมัติให้ฉีดวัคซีนสำหรับ โควิด-19 ให้กับเด็กในกลุ่มอายุนี้หรือต่ำกว่า