อาเซียนเดินหน้าการประชุมสุดยอดผู้นำแบบไม่มีผู้นำทหารจากเมียนมา หรืออาเซียนจะเอาจริงตัดหางปล่อยวัดผู้นำที่มาจากการยึดอำนาจ ฟังจากปากของ คุณกวี จงกิจถาวร นักวิชาการอาวุโส จาก สถาบันการศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนไร้เงาเมียนมา ( คลิป )

ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนไร้เงาเมียนมา ( คลิป )

 

ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนไร้เงาเมียนมา ( คลิป )

ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนไร้เงาเมียนมา ( คลิป )

 

ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนไร้เงาเมียนมา ( คลิป )