ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ญนน์ โภคทรัพย์ ระบุ นโยบายการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. ถือเป็นสัญญาณที่ดี ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติให้เข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกัก

ค้าปลีกฯหนุนรัฐฟื้น ‘ช้อปดีมีคืน‘ ขยับวงเงิน 2 แสน

สมาคมฯมองว่าการกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศยังเป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐต้องเจาะตรงกลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีกำลังซื้อสูง โดยนำโครงการช้อปดีมีคืนกลับมาอีกครั้ง และเพิ่มวงเงินเป็น 2 แสนบาท เพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่นให้กลับมาโดยเร็ว

ค้าปลีกฯหนุนรัฐฟื้น ‘ช้อปดีมีคืน‘ ขยับวงเงิน 2 แสน

สมาคมฯยังได้สำรวจความเห็นผู้บริหารกลุ่มค้าปลีก ค้าส่ง และบริการทั่วประเทศ พบว่าส่วนใหญ่เห็นควรให้เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เพราะจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ทยอยลดลง แต่รัฐบาลจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอย่างจริงจังและเข้มข้น  เพราะประชาชนยังไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่เพียงพอต่อการเปิดประเทศและยอดผู้ติดเชื้อยังอยู่ในเกณฑ์สูง จึงต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 70% ของประชากรภายในปีนี้ รวมทั้งจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพเพียงพอจนถึงปี 2565  และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงชุดตรวจ ATK ที่สะดวกและราคารับได้

นอกเหนือจากการดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวดแล้ว รัฐบาลต้องเร่งวางแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เพื่อให้ประเทศฟื้นตัวได้รวดเร็ว เข้มแข็ง และยั่งยืน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นฟันเฟืองและเชื่อมโยงการฟื้นตัวในภาคธุรกิจอื่น ๆ การส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนิวอีโคโนมี การพัฒนาศักยภาพประชากรทางด้านการศึกษาต่าง ๆ การลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ขณะที่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีเห็นว่าการจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเพิ่มสภาพคล่องยังคงสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นแต้มต่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้