‘พรรคกล้า’บุกสงขลา เปิดตัวผู้สมัคร ชูไอเดียพัฒนา“เมืองเศรษฐกิจ”ภาคการผลิต-การค้า-ท่องเที่ยว เชื่อมโยง อาเซียน-จีน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า  พร้อมด้วย ผศ.ดร.เอราวัณ ทับพลี ผู้อำนวยการพรรค , เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์-ภาคใต้ สราวุฒิ สุวรรณรัตน์  เปิดตัว 4 ว่าที่ผู้สมัครนักการเมืองรุ่นใหม่ หลากหลายอาชีพ ร่วมทีม “ผู้กล้า-สงขลา” อย่าง นายธัชพล วิบูลย์พันธุ์ นักธุรกิจรุ่นใหม่ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร หาดใหญ่ , ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ อาจารย์ด้านการตลาดใน จ. สงขลา ,นายสมพร หาญณรงค์ นักสื่อสารมวลชน ,นายพงศธร สุวรรณรักษา ทนายอาสา

 

โดย หัวหน้าพรรคกล้า ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางเศรษฐกิจ ระบบคิดและไอเดียกับชาวสงขลา ผู้ประกอบการ ตัวแทนหอการค้า  สภาอุตสาหกรรม สมาคมโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว รวมไปถึงตัวแทนภาคเอกชนขนาดเล็ก พร้อมทั้งย้ำให้เห็นถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของสงขลา

 

 

 

‘พรรคกล้า’ ลุยสงขลาเปิดตัวผู้สมัคร “เมืองเศรษฐกิจ” ภาคใต้

“จ.สงขลา มีทุนเดิมที่เข้มแข็ง ทั้งการเป็นจังหวัดชายแดนที่ติดกับ 2 ประเทศ ที่มีกำลังซื้อสูงที่สุดในอาเซียน อย่าง มาเลเซีย และสิงคโปร์ รวมถึงจุดเด่นในการเป็นพื้นที่การผลิต และอุตสาหกรรม เป็นเมืองการค้า และการท่องเที่ยว  ที่ครอบคลุมทั้งระบบส่งออกสินค้าที่ผลิตและแปรรูป ส่งไป จีน วันนี้ต้องมาตั้งโจทย์  ว่า มีทุกอย่างพร้อมแบบนี้ อะไรที่ฉุดรั้งสงขลาอยู่” นายกรณ์ กล่าว

‘พรรคกล้า’ ลุยสงขลาเปิดตัวผู้สมัคร “เมืองเศรษฐกิจ” ภาคใต้

‘พรรคกล้า’ ลุยสงขลาเปิดตัวผู้สมัคร “เมืองเศรษฐกิจ” ภาคใต้

พรรคกล้า ชูแนวคิด ’Songkhla - Seamless South’ คือ  การบริหารเศรษฐกิจและการทำธุรกิจสำหรับหัวเมืองใหญ่ที่เชื่อมระหว่างประเทศแบบ “ไร้รอยต่อ” และทำ Travel Bubble  เปิดการท่องเที่ยวแบบ จับคู่เดินทาง  เฉพาะประเทศที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้  กับ สิงคโปร์ และมาเลเซีย เพื่อคืนชีพเศรษฐกิจหาดใหญ่ 

‘พรรคกล้า’ ลุยสงขลาเปิดตัวผู้สมัคร “เมืองเศรษฐกิจ” ภาคใต้

 

ขณะเดียวกัน ก็ได้ย้ำเรื่อง การขยายศักยภาพจากจุดเด่นของเมือง คือ อุตสาหกรรมจากการแปรรูปไม้ยาง น้ำยาง ประมง ที่มีสัดส่วนเศรษฐกิจกว่าครึ่งของจังหวัด  รวมไปถึง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  ที่ต้องมีระบบโลจิสติกส์ที่เข้มแข็ง ระบบรางสำหรับขนของไปขาย และท่าเรือที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งออกสินค้าตรงไปยังจีน คือสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน

 

 

‘พรรคกล้า’ ลุยสงขลาเปิดตัวผู้สมัคร “เมืองเศรษฐกิจ” ภาคใต้

นายกรณ์ ยังมองว่า สงขลา มีปัญหาหนึ่ง  คือ พื้นที่ราชพัสดุ ที่ราชการถือครองไว้ ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่มีการปล่อยเช่าในราคาต่ำ กลไกตลาดไม่ทำงาน  ทั้งที่พื้นที่โซนนี้   สามารถขยายศักยภาพของคนในท้องถิ่น ได้หาแหล่งรายได้จากอุตสาหกรรมใหม่ หรือ New S-Curve ซึ่งเป็นหัวใจหลักของกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ 

 

ตัวแทนนักธุรกิจในจังหวัดสงขลา นายสมบัติ เหาตะวานิช มองว่า เศรษฐกิจสงขลา ถูกถ่วงหนักมากด้วยระบบราชการ การจะสร้างโอกาสให้สงขลา ต้องมองภาพรวมทั้ง 6 จังหวัดคลัสเตอร์ทางเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่าง

 

‘พรรคกล้า’ ลุยสงขลาเปิดตัวผู้สมัคร “เมืองเศรษฐกิจ” ภาคใต้

ขณะที่ นายศิวัฒน์ สุวรรณวงศ์ นายกสมาคมโรงแรมสงขลา ก็เห็นว่า จ.สงขลาขาดการพัฒนาเชิงโครงสร้าง การสร้างเมกะโปรเจคต์  ด้านสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อธุรกิจท่องเที่ยว ทำให้คนในพื้นที่ไม่ได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด

สอดคล้องกับ สมพล ชีววัฒนาพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสงขลา  ที่ เสนอให้ใช้ โมเดลหาดใหญ่ Sandbox  พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองหาดใหญ่ เป็นเรื่องจำเป็น  เพราะเชื่อว่า  ไม่สามารถพึ่งพารูปแบบธุรกิจเดิมอย่างเดียวได้ นอกจากนี้ การพัฒนาสาธารณูปโภคก็ต้องออกแบบรองรับกลุ่มกำลังซื้อเจนใหม่จาก จีน และมาเลเซียด้วย

 

แลกเปลี่ยนความเห็น กับ ภาคธุรกิจ จ.สงขลา

จ.สงขลา มีตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) กว่า 2.5 แสนล้านบาท และมีมูลค่าการซื้อขายชายแดนปีละ 6 แสนล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าจังหวัดถึงกว่า 40% ของ GPP ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ทะเลสาป น้ำตก ภูเขา, แหล่งท่องเที่ยวเขิงสร้างสรรค์ ธุรกิจใหม่ในหาดใหญ่, แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองเก่า สงขลาสิงหนคร และแหล่งท่องเที่ยว Food Destination ประกอบกับ ยังเริ่มมีการค้ายุคใหม่ E-Commerce New Products to sell กำลังเริ่มเติบโตและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

‘พรรคกล้า’ ลุยสงขลาเปิดตัวผู้สมัคร “เมืองเศรษฐกิจ” ภาคใต้