แม่ฮ่องสอน - รองผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะลงพื้นที่ทุ่งบัวตอง เพื่อตรวจความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมท่องเที่ยวและกีฬาฯ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน พัฒนาชุมชนฯ , คลังจังหวัดฯ และนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ทุ่งบัวตอง ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจความเตรียมพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ โดยมีนายมาโนช กิ่งเมือง หัวหน้าวนอุทยานทุ่งบัวตอง และนายทรงกลด อุ่นนุช รักษาราชการแทนปลัด อบต.และนายกอบต.แม่อูคอ ให้การต้อนรับและนำตรวจสอบพื้นที่ ที่จะมีการสร้างที่พัก ลานกางเต็นท์ ห้องน้ำ ที่เตรียมก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทุ่งบัวตอง ในช่วงเทศกาลดอกบัวตองบานในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องน้ำ ลานกางเต็นท์ จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2564 นี้

ตรวจความพร้อม"ทุ่งบัวตอง"-รับนักท่องเที่ยวพ.ย.นี้

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาปรับปรุงทุ่งบัวตอง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนนี้ ตามนโยบายของรัฐบาล ในการที่จะเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เบื้องต้นดังนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุกคนจะต้องมีเอกสารรับรองการผ่านการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านคัดกรองของจังหวัด ฯ จำนวน 3 ด่าน ได้แก่ ด่านคัดกรอง อ.แม่สะเรียง ด่านคัดกรอง บ้านแม่อูคอ อ.ขุนยวม และด่านคัดครอง อ.ปาย หากว่านักท่องเที่ยวไม่ได้ผ่านการฉีดวัคซีนตามกำหนดหรือผ่านการตรวจหาเชื้อแบบ ATK จะไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคโควิด-19 เข้ามาระบาดในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

ตรวจความพร้อม"ทุ่งบัวตอง"-รับนักท่องเที่ยวพ.ย.นี้

ประกอบด้วย 1.มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เบื้องต้นนักท่องเที่ยวจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้ว ครบ 2 เข็ม หรือไม่ต้องมีผลการตรวจ ATK มาแสดงต่อด่านตรวจของจังหวัด ที่ อ.ปาย อ.ขุนยวม และ อ.แม่สะเรียง 2.สถานที่ทุ่งบัวตอง ปีนี้ ทาง อบต.แม่อูคอ และวนอุทยานทุ่งบัวตอง ได้มีการตัดแต่งกิ่งของต้นบัวตองซึ่งจะทำให้ต้นบัวตองที่ออกใหม่ มีดอกใหญ่ บานสวยมากกว่าทุกปี

ตรวจความพร้อม"ทุ่งบัวตอง"-รับนักท่องเที่ยวพ.ย.นี้

 

3.มาตรการด้านความปลอดภัย จะขอความร่วมมือทางวนอุทยานและตำรวจ ในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เตรียมสถานที่กางเต็นท์ สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ ที่พักให้ชัดเจนและดียิ่งขึ้น 4.เรื่องของการส่งเสริมรายได้ของประชาชน โดยจะให้มีการจำหน่ายสินค้าโอทอปของแม่ฮ่องสอน มาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวบนทุ่งบัวตอง อาทิ ถั่วลายเสือ ผ้าทอกะเหรี่ยงและผ้าทอชนเผ่าต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยว

ตรวจความพร้อม"ทุ่งบัวตอง"-รับนักท่องเที่ยวพ.ย.นี้

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เปิดเผยว่า สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทุ่งบัวตอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศ การที่รัฐบาลมีนโยบายในการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนั้น ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดไว้แล้วและทุกส่วนราชการต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเข้มแข็งเช่นกัน อย่างไรก็ตามในส่วนของประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว จะต้องมีการปฏิบัติการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน คือ ประชาชนทุกคนจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวเช่นกัน การไม่ฉีดวัคซีน จะส่งผลกระทบต่อการเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา ซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านั้นผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วถึง 2 เข็ม 

ตรวจความพร้อม"ทุ่งบัวตอง"-รับนักท่องเที่ยวพ.ย.นี้

ดังนั้นจึงอยากจะขอฝากไปยังประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวและได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว ให้รีบไปฉีดวัคซีนโดยเร็ว ยกตัวอย่างที่บ้านห้วยปูแกง ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอนฯ กะเหรี่ยงคอยาวในหมู่บ้านทุกคน ได้พากันฉีดวัคซีนจนครบทุกคนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวทั้งที่ก่อนหน้านั้นพวกเขาพากันปฏิเสธการฉีดวัคซีน แต่เมื่อมองเห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวและทำให้เขามีรายได้กลับมาเหมือนเดิม จึงตัดสินใจพากันไปฉีดวัคซีนยกหมู่บ้านเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

ตรวจความพร้อม"ทุ่งบัวตอง"-รับนักท่องเที่ยวพ.ย.นี้

โดย ทศพล บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด