จิตอาสาด้วยใจ ชาวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทำกิจกรรม ปลูกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ เปิดบริการฉีดวัคซีนตลอดวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

13 ตุลาคม 2564 ที่ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้มีพี่น้องประชาชน ราษฎร จาก 5 ตำบล ในเขตอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ สวมใส่ชุดจิตอาสา มาทำกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทำกิจกรรม ปลูกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ ร.๙ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบ ๕ ปี

 

โดยมี นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร พ่อค้า ประชาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานธนาคาร ธกส. สวมใส่ชุดจิตอาสาด้วยใจ มาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่าน มีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

จิตอาสาปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อหลวง ร.๙

จิตอาสาปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อหลวง ร.๙

จิตอาสาปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อหลวง ร.๙


 

ทางด้าน นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นำกล่าวน้อมรำลึก มีใจความ ดังนี้ 

ตลอดรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ ด้วยทศพิธราชธรรม และทรงบำเพ็ญพระราชรณีกิจ อเนกนานัปการ เพื่อการพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ให้ทัดเทียบกับนานอารยประเทศ จนเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งจวบจนรัชกาลปัจจุบัน ด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศ ลึกซึ้ง และพระปรีชาญาณอันกว้างไกล ในด้านการพัฒนา

 

โดยเฉพาะ ทรงพระราชทานแนวคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พสกนิกรชาวไทยน้อมนำไปปฏิบัติ ยังคงไว้ซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า ด้วยพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจ เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ พสกนิกรต่างน้อมใจ ถวายพระสมัญญาภิไธย “มหาราช” แด่พระองค์ และพระเกียรติคุณของพระองค์ ยังคงจารึกไว้ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์

จิตอาสาปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อหลวง ร.๙

 

"เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง ชาวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จึงได้น้อมรำลึก จะขอสืบพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี และนอกจากจะร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรือง ด้วยใจถวายพ่อ ร.9 จำนวน 1,000 ต้น ตลอดแนวรั้วด้านหน้าที่ว่าการอำเภอแล้ว ทางโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ยังได้นำบุคลากรทางการแพทย์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนในวันหยุดราชการ เพื่อถวายแด่พ่อหลวง ร.๙ ด้วยในวันนี้"

 

โดยมีพี่น้องประชาชน ทุกเพศทุกวัย รวมทั้งพระสงฆ์ ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นเข็มแรก ซิโนแวค หรือ ขอฉีดเข็มที่ 2 แอสตร้าฯ รวมทั้งขอฉีดบูสเข็มที่ 3 แอสตีร้า ก็สามารถวอล์คอิน เข้ามาลงทะเบียนฉีดได้เลยในวันนี้ตลอดทั้งวัน ซึ่งก็ได้มีประชาชนเดินทางมาเข้าคิว ตรวจสุขภาพ เข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากเช่นกัน โดดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยขณะนี้พบว่า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ได้แล้ว กว่า 81% ของประชากรทั้งอำเภอ นับเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดศรีสะเกษ ใน 22 อำเภอ 

จิตอาสาปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อหลวง ร.๙

จิตอาสาปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อหลวง ร.๙

ภาพข่าวโดย : พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์