หมอประสิทธิ์ ชวนคนไทย ร่วมกัน น้อมนำพระบรมราโชวาทมาใช้ "เราทำให้เห็น และเห็นผลดี จะเป็นตัวอย่าง ให้คนรุ่นหลัง"

โรงพยาบาลศิริราช จัดงาน ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ‘ในหลวงในความทรงจำ’ รำลึกในหลวง ร.๙ เป็นปีที่ ๕ พร้อมชวนประชาชนคนไทย น้อมนำพระบรมราโชวาท มาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังได้เห็นและปฏิบัติตาม รวมถึงให้เข้าใจในสิ่งที่ ในหลวง ร.๙ ทรงทำเพื่อคนไทย

 

“คาดหวังว่า เมื่อเราทำให้เห็น และเห็นผลดี จะสามารถเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลัง   ที่อาจจะไม่เคยเห็นพระองค์ท่านและอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ท่านเคยทำ เมื่อเราทำเป็นตัวอย่างให้เห็น ว่า ทำแล้วเกิดผล ก็เชื่อว่า  คนรุ่นหลังจะปฏิบัติตาม และนี่ก็คือการสืบสานพระราชปณิธานอย่างหนึ่ง และจะเป็นการเหนี่ยวนำให้เกิดความเข้าใจ ทั้งนี้ก็จะต้องเป็นการปฏิบัติตามด้วยจิตสำนึกที่อยากปฏิบัติด้วย” นายแพทย์ประสิทธิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ให้สัมภาษณ์ไว้

 

นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

 

"ในหลวง ในความทรงจำ" ศิริราช รำลึก "ในหลวง รัชกาลที่ ๙"

ขณะที่ ประชาชนที่มาร่วมงานวันนี้ ได้นำเสื้อกันฝนพระราชทาน ที่เป็นของที่ระลึกตั้งแต่งาน ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ติดตัวมา  เพื่อเป็นเครื่องแทนใจ พร้อมกับพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.๙ เพื่อมาแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 

"ในหลวง ในความทรงจำ" ศิริราช รำลึก "ในหลวง รัชกาลที่ ๙"

โรงพยาบาลศิริราช จัดงาน ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ‘ในหลวงในความทรงจำ’ รำลึกในหลวง ร.๙