ผจว.ขอนแก่น พร้อมข้าราชการ พสกนิกร วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

13 ตุลาคม 2564 เมื่อเวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ผจว.ขอนแก่น วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๙

โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว่า ตลอด ๗๐ ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณีกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร

 

ในโครงการพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนประเทศต่างๆที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ พระเกียรติคุณแผ่ไฟศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ

ผจว.ขอนแก่น วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๙
 

แสงแห่งดวงประทีปที่ส่องไสวอยู่ทั่วแผ่นดิน

เปรียบประดุจดั่งดวงจิตที่บริสุทธิ์ของปวงพสกนิกร

ที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้ประทานไว้

เป็นเครื่องยึดเหยี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตน

เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศสืบไป 

ผจว.ขอนแก่น วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๙

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการ พร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์

ผจว.ขอนแก่น วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๙
โดย - สุริยา ปะตะทะโย