ตรัง - อบจ.ตรัง ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม 2 ให้ประชาชนกว่า 4,000 คน เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ครบ 70 เปอร์เซ็นต์ เตรียมรับท่องเที่ยว "ตรังแซนด์บ๊อกซ์" ระยะ 3

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (12 ตุลาคม 2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ 11 ตุลาคม 2564 อบจ.ตรัง และบุคลการทางการแพทย์ในจังหวัดตรัง เริ่มให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เข็ม 2 รอบเพิ่มเติม เป็นวันแรกจำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง อำเภอรัษฎา และอำเภอปะเหลียน กว่า 4,000 คน เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชาวตรัง  โดยเป้าหมายจะบริการฉีดครอบคลุม  10 อำเภอ เพื่อให้ครบ 44,000 คน  หรือ 88,000 โดส ตามที่ได้จัดซื้อกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

อบจ.ตรัง และแพทย์ในจังหวัดตรัง เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 2 โดยที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 "ซิโนฟาร์ม" ของอบจ.ตรัง  ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง ดำเนินการฉีดวัคซีนโดยบุคลากรทางการแพทย์ รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จิตอาสาพยาบาลข้าราชการบำนาญ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออำเภอเมืองตรัง โรงพยาบาลตรัง และเจ้าหน้าที่อบจ.ตรัง ประมาณ 150 คน อบจ.ตรัง และแพทย์ในจังหวัดตรัง เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 2 อบจ.ตรัง และแพทย์ในจังหวัดตรัง เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 2
 

อบจ.ตรัง และแพทย์ในจังหวัดตรัง เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 2 อบจ.ตรัง และแพทย์ในจังหวัดตรัง เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 2 มีประชาชนจากทุกสาขาอาชีพเดินทางมาฉีดวัคซีนกว่า 4,000 คน และได้เปิดบริการช่องทางพิเศษ drive thru ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือจำเป็นต้องใช้รถเข็น หญิงมีครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และพระสงฆ์ ซึ่งมีผู้ใช้บริการ drive thru จำนวน 131 คน มีการจัดลำดับคิวเข้ารับบริการ ทำให้ภาพรวมการบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนสามารถเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ก่อนเวลานัดหมาย
ข้อมูลล่าสุดประชาชนในจังหวัดตรังรับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วจากรัฐบาลและที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อบริการประชาชน จำนวน  286,907 คน คิดเป็นร้อยละ 46.64 ของประชากรเป้าหมาย (643,085 คน โดยจังหวัดตรังได้ปรับจำนวนประชากรเป้าหมายโดยคิดจากจำนวนประชากรในจังหวัดอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และประชากรแฝงในจังหวัดตรัง)

อบจ.ตรัง และแพทย์ในจังหวัดตรัง เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 2  
 

ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในจังหวัดตรัง มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในจังหวัด และเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดจังหวัดรับการท่องเที่ยว "ตรังแซนด์บ็อกซ์" ระยะที่ 3 โดยจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร ถึงจะสามารถเปิดการท่องเที่ยวและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจังหวัดตรังได้

อบจ.ตรัง และแพทย์ในจังหวัดตรัง เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 2 อบจ.ตรัง และแพทย์ในจังหวัดตรัง เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ภาพ / ข่าว โดย :

ถนอมศักดิ์ หนูนุ่ม จ.ตรัง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด