ภูเก็ต - ภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ตเสนอปรับลดกฎเกณฑ์การเข้าพื้นที่ของนักท่องเที่ยว “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” เพื่อความสะดวกและลดค่าใช้จ่าย หวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้วันละ 10,000 คน ภายในเดือนธันวาคมนี้

10 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จัดเสวนา “PTA Townhall” ล้อมวงพูดคุยตอบทุกคำถาม ด้านการท่องเที่ยว และ ก้าวต่อไปจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ในรูปแบบไฮบริด นำโดยนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยอุปนายกและคณะกรรมการฯ

เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และการเตรียมเปิดเมืองภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบโดยจากการพูดคุยจะมีการเสนอแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และตั้งเป้าช่วงไฮซีซั่นนี้เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้วันละ 1 หมื่นคน

เอกชนภูเก็ตเสนอลดกฎเกณฑ์การเข้าพื้นที่

พร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว นำผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการและคนในครอบครัวไปรับต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบโดส เพราะเชื่อว่าเศรษฐกิจที่ดีจะต้องควบคู่กับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของคนในพื้นที่
               

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึง Phuket Sandbox, What Next ว่า ในส่วนของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมาเสนอให้รัฐบาลลดเวลาการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จากที่ต้องอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 14 วัน เหลือ 7 วัน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลตอบรับและอนุมัติแล้ว 

เอกชนภูเก็ตเสนอลดกฎเกณฑ์การเข้าพื้นที่

พร้อมทั้งเสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนกฎเกณฑ์การตรวจหาเชื้อโควิดจากแบบ RT-PCR เป็น ATK เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นและลดค่าใช้จ่าย ซึ่งกำลังรอการอนุมัติ หากเป็นไปได้จะทำให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาในจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

โดยขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเฉลี่ยวันละ 400 คน โดยในวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา มีจำนวนสูงถึง 700 คน ดังนั้นจึงมุ่งเป้าหมายการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้เป็นวันละ 1 หมื่นคน วางเป้าหมายเริ่มต้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งขอความร่วมมือภาคธุรกิจจะต้องให้ผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการของตนเองได้รับต้องฉีดวัคซีนให้ครบ รวมถึงคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดจะต้องทำการฉีดวัคซีนให้ครบก่อน เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว 

เอกชนภูเก็ตเสนอลดกฎเกณฑ์การเข้าพื้นที่

ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับจังหวัดภูเก็ตและทุกคนต้องมีความพร้อม คำว่าพร้อมของจังหวัดภูเก็ต คือ จะต้องฉีดวัคซีนให้ครบ เพราะเศรษฐกิจที่ดีต้องควบคู่กับความปลอดภัยให้เบื้องหลังรอยยิ้มของทุกคนคือ การมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจที่ดี
               

ขณะที่นางสาวนันทิดา อติเศรษฐ์ อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวสรุปถึงความสำเร็จของโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ ว่า ขณะนี้เดินทางมาครบ 100 วัน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา พบว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักถึง 779,502 คืน จำนวนนักท่องเที่ยว 43,026 คน มีโรงแรมเปิดให้บริการจำนวน 460 โรงแรมและจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพบว่า ดีขึ้นอย่างอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นช่วงที่มีกระแสการเปิดปิดประเทศ

เอกชนภูเก็ตเสนอลดกฎเกณฑ์การเข้าพื้นที่
           

ทำให้ยอดจองห้องพักลดลง แต่ปัจจุบันดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากนี้ต้องมามองร่วมกันไปข้างหน้าเพื่ออยู่ร่วมกับโควิด-19 แบบ Next Normal โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเป็นอันดับต้นๆ นอกจากกลุ่มคนไทยแล้ว ถัดมาจะเป็นอเมริกัน อิสราเอล อังกฤษและอื่นๆ 
                 

ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้กระจายไปทุกพื้นที่ทั่วเกาะภูเก็ต แต่ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง จะเป็นพื้นที่ป่าตองมีการเข้าพักมากถึง 40 % ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา รองลงมา คือ เชิงทะเล กะรน และ ราไวย์ ซึ่งขณะนี้การตัดสินใจเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวเร็วขึ้น จึงทำให้ยอดจองห้องพักโตขึ้นตามไปด้วย
            เอกชนภูเก็ตเสนอลดกฎเกณฑ์การเข้าพื้นที่

อย่างไรก็ตามสำหรับตัวเลขนักท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สะสมระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม -9 ตุลาคม 2564 มีจำนวนรวม 44,639 คน โดยมียอดจองชาร์พลัส ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 797,076 รูมไนท์ โดยยอดจองเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 193,461 รูไนท์ และเดือนพฤศจิกายน- เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 60,187 รูมไนท์ ส่วนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1,503 รูมไนท์

ภาพ/ข่าว โดย
สาลินี ปราบ จ.ภูเก็ต