รองเลขาทรัพยากรน้ำติดตารมสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งท่วมชุมชนสองฝั่งแม่น้ำมูล กำชับดูแลให้น้ำลดเร็วที่สุด พร้อมคาดอีก 2 สัปดหา์มวลน้ำมาถึงอุบลฯ ทำน้ำขึ้นสูงไม่เกิน 50 ซม.

9 ต.ค.64 นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ติดตามสถานการณ์น้ำของแม่น้ำมูลที่มีน้ำล้นตลิ่งไหลท่วมชุมชนสองฝั่งแม่น้ำมูลมากว่า 3 สัปดาห์ พร้อมกำชับให้สำนักงานชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง ช่วยกันดูแลลดระดับน้ำที่ล้นตลิ่งให้ลดลงเร็วที่สุด  เพื่อเตรียมการรับมวลน้ำจากแม่น้ำมูลที่ไหลมาจากจังหวัดนครราชสีมา และแม่น้ำชีที่ไหลมาจากจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งคาดว่า ทั้งสองมวลน้ำจะไหลมาถึงจังหวัดประมาณ 2 สัปดาห์ข้างหน้า จะทำให้แม่น้ำมูลมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงสุดขณะนั้น ไม่เกิน 50 เซนติเมตร

 

รองเลขาทรัพยากรน้ำคาดอีก 14 วัน มวลน้ำมาถึงอุบลฯ ทำน้ำขึ้นสูงไม่เกิน 50 ซม.

ซึ่งปัจจุบันสำนักงานชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำให้น้ำไหลออกจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงที่สะพานข้ามแม่น้ำมูลในอำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 100 เครื่อง และได้เดินเครื่องแล้ว 50 เครื่อง

รองเลขาทรัพยากรน้ำคาดอีก 14 วัน มวลน้ำมาถึงอุบลฯ ทำน้ำขึ้นสูงไม่เกิน 50 ซม.

 สำหรับกรณีพายุไลออนร็อก ที่กำลังจะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม จะทำให้ภาคอีสานมีฝนตก มีผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้น แต่ไม่มากเท่าไหร่ เพราะมวลน้ำปริมาณมากยังไหลมาไม่ถึงจังหวัด

รองเลขาทรัพยากรน้ำคาดอีก 14 วัน มวลน้ำมาถึงอุบลฯ ทำน้ำขึ้นสูงไม่เกิน 50 ซม.

 

โดย - เกียรติรัตน์  ชัยสกุลวงค์