svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ฝนตกชุกเมืองอุบลฯ ระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆเพิ่มสูงขึ้น

เนื่องจากมีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

29 กันยายน 2564 เนื่องจากมีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอสิรินธร และอำเภอพิบูลมังสาหาร ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันที่สถานี M.7 บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองอุบลราชธานี มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,396 ลบ.ม./วินาที แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากยังคงมีน้ำจากพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี รวมทั้งลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำมูลตอนล่างอย่างต่อเนื่อง

ฝนตกชุกเมืองอุบลฯ ระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆเพิ่มสูงขึ้น

มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

  • ชุมชนวังแดง อ.เมือง เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมซ้ำซาก น้ำยังท่วมขังสูงประมาณ 1.90 เมตร
  • บริเวณริมแม่น้ำมูล ในเขต อ.เมือง (ชุมชนหาดวัดใต้, ชุมชนหลังโรงเรียนสมเด็จ, ชุมชนเยาวเรศ 3 และ บริเวณถนนชุมชน ท่าบ่อ หนองแก ทุ่งขุนน้อย)
  • อำเภอวารินชำราบ (ชุมชนท่าบ้งมั่ง, เกตุแก้ว, หาดสวนยา และดีงาม) เนื่องจากน้ำมูลหนุนสูงและเป็นพื้นที่รองรับน้ำรอการระบายจากเทศบาลเมืองวารินชำราบ ระดับน้ำสูงประมาณ 1.30 เมตร
  • บริเวณลำเซบก น้ำจากลำเซบกและลำน้ำสาขาไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรรวม 1,130 ไร่ ดังนี้
  • ห้วยน้อย บ้านผักกะย่าม่วงตอย ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล พื้นที่น้ำท่วม 230 ไร่ ท่วมสูงประมาณ 1.70 เมตร
  • ห้วยหลุบ บ้านโอด ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง พื้นที่น้ำท่วม 150 ไร่ ท่วมสูงประมาณ 1.20 เมตร
  • ห้วยมะข่า บ้านสว่าง ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง พื้นที่น้ำท่วม 270 ไร่ ท่วมสูงประมาณ 2.10 เมตร
  • คลองส่งน้ำสาย5R-1L สถานีสูบน้ำ P.1 (ในเขตชลประทาน) พื้นที่น้ำท่วม 400 ไร่ ท่วมสูงประมาณ 1.30 เมตร
  • คลองส่งน้ำสาย5R-1L-1R (ในเขตชลประทาน) พื้นที่น้ำท่วม 80 ไร่ ท่วมสูงประมาณ 1.00 เมตร

ฝนตกชุกเมืองอุบลฯ ระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆเพิ่มสูงขึ้น

ฝนตกชุกเมืองอุบลฯ ระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆเพิ่มสูงขึ้น

ในเบื้องต้น กรมชลประทาน ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว อีก 2 เครื่อง บริเวณ ปตร.วัดเสนาวงศ์ เพื่อระบายน้ำจากอำเภอวารินชำราบ

พร้อมกับวางกระสอบทรายเพื่อเป็นแนวกั้นน้ำ ช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชน จำนวน 500 ลูก บริเวณชุมชนท่ากอไผ่ อ.วารินชำราบ

วางกระสอบทรายเพื่อเป็นแนวกั้นน้ำ ช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชน จำนวน 400 ลูก บริเวณชุมชนท่ากกแห่ อ.เมือง

ทั้งนี้ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และจุดเสี่ยงต่างๆ ผ่านกลุ่มไลน์และเว็บไซต์ของโครงการฯ พร้อมปิดป้ายแจ้งเตือนและธงสัญลักษณ์ให้ประชาชนได้เห็นอย่างชัดเจน จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น

ฝนตกชุกเมืองอุบลฯ ระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆเพิ่มสูงขึ้น

หากต้องการความช่วยเหลือติดต่อโครงการชลประทานอุบลราชธานี โทร. 045-841-684 หรือ สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

 

ที่มา : กรมชลประทาน