พิษณุโลก- รมว.พม.ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พร้อมนำถุงยังชีพ จากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 1,800 ชุด ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมามอบถุงยังชีพ กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 1,800 ชุด ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางระกำ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น

รมว.พม มอบถุงยังชีพ 1,800 ชุด ให้ชาวบางระกำ

นายจุติ ไกรฤกษ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี หรือผู้ด้วยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม จึงได้ลงพื้นที่เป็นผู้แทนในการมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,800 ถุง จากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ประชาชนที่ประสบอุทักภัยในพื้นที่อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และมารับฟังปัญหาจากประชาชนและให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและความช่วยเหลือ ด้วยการบูรณการกันทุกหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ทั่วถึงต่อไป

 

รมว.พม มอบถุงยังชีพ 1,800 ชุด ให้ชาวบางระกำ

หลังจากนั้น นายจุติ พร้อมคณะได้เดินทางไปขึ้นเรือเพื่อนำถุงยังชีพเข้าไปมอบให้กับประชาชนบริเวณริมแม่น้ำยม ที่ถูกน้ำแม่น้ำยมล้นตลิ่งท่วมขังบ้านเรือนประชาชน ถนนถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรเข้า-ออก ได้ พร้อมกล่าวให้กำลังใจกับประชาชน “เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน”

รมว.พม มอบถุงยังชีพ 1,800 ชุด ให้ชาวบางระกำ

สำหรับ อ.บางระกำ มีจำนวนประชากร 11 ตำบล 142 หมู่บ้าน ซึ่งพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัยได้รับความเสียหายจำนวน 8 ตำบล คือ ต.บางระกำ ต.หนองกุลา ต.บึงกอก ต.ท่านางงาม ต.วังอิทก ต.นิคมพัฒนา ต.คุยม่วง และต.ชุมแสงสงคราม รวม 54 หมู่บ้าน 868 หลังคาเรือน ราษฏรประสบภัย 1799 ราย

รมว.พม มอบถุงยังชีพ 1,800 ชุด ให้ชาวบางระกำ

 

โดย มงคลเชาวราช ทั่งมั่งมี / พิษณุโลก