อสส.คนใหม่ เตรียมแถลงนโยบายไปยังอัยการทั่วประเทศ 11 ต.ค. นี้ ตั้งเป้ายกระดับความยุติธรรม พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นคนในองค์กรเพื่อการปฏิบัติงานรับใช้ประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     วันนี้ (7 ต.ค.) นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ในวันที่ 11 ต.ค. นี้ เวลา 10.00 น. นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด จะแถลงนโยบายในการบริหารราชการการบริหารงานบุคคลการบริหารการงบประมาณและการดำเนินการต่างๆ ของอัยการสูงสุดให้บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดรับทราบ และถือเป็นกรอบแนวทางในการผลักดันให้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     โดยวันดังกล่าวจะมีข้าราชการอัยการระดับอธิบดีอัยการในพื้นที่ส่วนกลาง เเละอธิบดีอัยการทั้ง 9 ภาคเข้าร่วมรับฟังนโยบายจาก อสส. ที่ห้องประชุม 120 ปีสำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เเละจะมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ไปยังข้าราชการอัยการ เเละประชาชนทั่วประเทศ หลังจากนั้นจะมีการจัดพื้นที่ให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์

นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด
 

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้นายสิงห์ชัย อัยการสูงสุดเมื่อวันเข้ารับตำเเหน่งวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้ส่งสารถึงบุคลากรภายในสำนักงานอัยการสูงสุดว่า มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานงาน ด้านการอำนวยความยุติธรรม , รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม 

     ทั้งนี้ยังมีแนวทางสำคัญ คือ การนำกฎหมายและเทคโนโลยีที่เหมาะสมปรับเปลี่ยนวิถีการปฏิบัติงานให้ทันกับโลกสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระบวนการยุติธรรมวิถีใหม่ ในการอำนวยความยุติธรรมและความเสมอภาค ให้เกิดขึ้นเป็นยุติธรรมเชิงรุก ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนงานด้านกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของรัฐอย่างเป็นธรรม 

นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด
 

     ตลอดจนสร้างคุณค่าร่วมแก่บุคลากรในการทำงานเพื่อส่วนรวมให้เป็นที่พึ่งแห่งความยุติธรรม พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนสำนักงานอัยการสูงสุดให้เป็นองค์กรคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณธรรม บังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย

     รวมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน โดยให้ร่วม แสดงความคิดเห็น สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ ผ่านระบบ QR CODE ที่ไปยังสำนักนโยบายอัยการสูงสุด สำนักงานบริหารและสนับสนุนงานอัยการสูงสุด ภายในวันที่  7 ต.ค. 64

สำหรับลิงค์ถ่ายทอดสดวันเเถลงนโยบายวันที่ 11 ต.ค. สามารถรับชมได้
https://www.youtube.com/watch?v=SLBPcKYXDgo