svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

วงศ์สกุล ลาออกไม่ต่ออายุนั่งอัยการอาวุโส

16 กันยายน 2564

วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ซึ่งจะเกษียณราชการ 65 ปี ในสิ้นเดือนกันยายน 2564 นี้ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ต่อ นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) แล้ว

16 กันยายน 2564 นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์  อัยการสูงสุด ซึ่งจะเกษียณราชการ 65 ปี ในสิ้นเดือนกันยายน 2564 นี้ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ต่อ นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) แล้ว

 

รองโฆษกอสส. เปิดเผยด้วยว่า นายวงศ์สกุล มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นอัยการอาวุโส ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 ต่อไปอีก 5 ปี หรือจนถึงอายุ 70 ปี แต่นายวงศ์สกุลประสงต์จะลาออกไปเป็นข้าราชการบำนาญ

 

นายประยุทธ ชี้แจงด้วยว่า นายวงศ์สกุล ได้รับความเห็นชอบจาก ก.อ.ให้เป็นอัยการอาวุโส ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 เป็นต้นไป และกรณีที่นายวงศ์สกุล ลงนามในคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 0109/2564 เรื่องให้พนักงานอัยการปฏิบัติราชการในหน้าที่อัยการอาวุโส จำนวน 106 ตำแหน่ง ซึ่งมีชื่อนายวงศ์สกุล ปฏิบัติราชการในหน้าที่อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุดตามที่อัยการสูงสุดมอบหมายด้วย เป็นการลงนามในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์กรอัยการ ซึ่งอัยการสูงสุดทำเป็นประเพณีปฏิบัติเช่นนี้มาตลอด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่  8 ก.ย.2564 นายวงศ์สกุล ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 0109/2564 เรื่องให้พนักงานอัยการปฏิบัติราชการในหน้าที่อัยการอาวุโส จำนวน 106 ตำแหน่ง ซึ่งมีชื่อนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ ปฏิบัติราชการในหน้าที่อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุดตามที่อัยการสูงสุดมอบหมายด้วย

 

สำหรับนายวงศ์สกุล นั้น มีข้อสังเกตว่า การสั่งคดีสำคัญๆ หรือสั่งการในฐานะอัยการสูงสุดในเรื่องสำคัญนายวงศ์สกุล ไม่ได้ลงนาม โดยมอบรองอัยการสูงสุด เช่นเมื่อวันที่ 1 ก.ย.2564 ร้อยโท ไชยา เปรมประเสริฐ รองอัยการสูงสุด รักษาราชการแทนอสส. นายวงศ์สกุล  ได้ลงนามในหนังสือ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อยืนยันมติเห็นควรนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ 

 

มีรายงานว่า ร้อยโท ไชยา ลงนามในหนังสือแทนอสส. นายวงศ์สกุล เนื่องจากวันที่ 31 ส.ค.64  นายวงศ์สกุล ได้ยื่นหนังสือขอลาพักร้อน สำนักงาน ก.อ. จึงให้ ร้อยโท ไชยา เป็นผู้ลงนามแทน ในฐานะรักษาราชการแทน อสส.

วงศ์สกุล ลาออกไม่ต่ออายุนั่งอัยการอาวุโส

สำหรับการลงนามเรื่องสำคัญของ รอง อสส. แทนนายนายวงศ์สกุล เคยเกิดขึ้นมาแล้ว กรณีคำสั่งชี้ขาดไม่อุทธรณ์ คดีนายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีถูกฟ้องคดีฟอกเงินจากกรณีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้เครือกฤษดามหานคร ในส่วนเช็ค 10 ล้านบาท โดยนายเนตร นาคสุข รอง อสส. คนที่ 1 อาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่รักษาราชการแทนอสส. ซึ่งในระหว่าง นั้น นายวงศ์สกุล ไปราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 7 

 

นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ การลงนามคำสั่งชี้ขาดไม่ฟ้อง นายบอส วรยุทธ อยู่วิทยา โดยนายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด ตามคำสั่งอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องนายบอส ในทุกกรณี ลงวันที่ 12 มิ.ย.63

 

นายเนตร ยืนยันว่า ที่สั่งไม่ฟ้องนายบอส ถูกต้องและไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของนายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานก.อ.ในขณะนั้น นายเนตร ยืนยันว่าทำถูกต้องทุกอย่าง เพราะสั่งโดยมีอำนาจและสั่งเช่นนี้ตลอดเวลา ในกรณีที่หยิบยกเรื่องขอความเป็นธรรมมา ซึ่งจะเห็นว่าทำได้ตลอด ไม่ถือว่าคำสั่งนี้เป็นการลบคำสั่ง ร.ต.ต.พงษ์วิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อดีตอัยการสูงสุด เป็นคนเสนอความเห็นว่าให้ยุติการขอความเป็นธรรม เพราะเป็นการสั่งเฉพาะเรื่องร้องขอความเป็นธรรมเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับเรื่องสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง 

 

นายเนตร ยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องรายงานต่ออัยการสูงสุด เพราะถือว่าตนเองมีอำนาจโดยสูงสุดอยู่แล้ว

 

มีรายงานว่าคดีบอส นั้น ร.ต.ต.พงษ์วิวัฒน์ อัยการสูงสุด ขณะนั้น มีความเห็นว่าให้ยุติการขอความเป็นธรรมตามของนายบอส ดังนั้น ผู้จะสั่งกลับความเห็นอัยการสูงสุดได้ ต้องเป็นอัยการสูงสุด คือ นายวงศ์สกุล ไม่ใช่นายเนตร นาคสุข ที่ได้รับมอบอำนาจแทนอัยการสูงสุด