svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

ก.อ. เตรียมสรุปกรณี "เนตร นาคสุข" ไม่ฟ้องคดี "บอส วรยุทธ"

20 กันยายน 2564

จับตาที่ประชุม ก.อ. ผลสรุปการสอบสวนความผิดวินัย "เนตร นาคสุข" อดีตรอง อสส. กรณีไม่สั่งฟ้องคดี "บอส วรยุทธ” เบื้องต้นคาดแค่ผิดวินัยไม่ร้ายแรง

มีรายงานว่าในวันพรุ่งนี้ (21 ก.ย.) ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ เวลา 9.00น. คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ซึ่งจะมีวาระประชุมพิจารณา ผลสรุปการสอบสวนฯ คณะกรรมการชุดที่มีนายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานสอบ นายเนตร นาคสุข กรณีสั่งไม่ฟ้อง นายวรยุทธ อยู่วิทยา ทายาทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดัง หลังจากที่มีการเลื่อนประชุม ก.อ.จากวันที่ 10 ก.ย. โดยสาเหตุเลื่อนประชุมเนื่องจากเอกสารสรุปผลสอบที่จะต้องส่งให้คณะกรรมการ ก.อ. บางคนยังไม่ได้รับ มีผลทำให้ ก.อ.บางคนได้รับเอกสารช้า ทั้งที่เอกสารมีเป็นร้อยหน้าทำให้ไม่สามารถอ่านเอกสารได้ทัน 

นายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด


 

ซึ่งมีกระแสข่าวถึงผลการสรุปสำนวนว่า นายเนตร มีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง เพราะไม่พบการทุจริต แต่เป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ลงโทษด้วยการงดบำเหน็จหรือไม่เลื่อนขั้นเป็นระยะเวลา 2 ปี และไม่เสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอัยการอาวุโส

บอส วรยุทธ อยู่วิทยา

และอีกประเด็นที่น่าสนใจคือ การที่นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด (อสส.) ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ ไม่ขอเป็นอัยการอาวุโส ให้ทาง กอ. พิจารณาในวันพรุ่งนี้อีกด้วย

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด