พิษณุโลก -นักเรียนสองแคว เกือบ 5 หมื่นคน สมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมรับเปิดเทอมใหม่ 1 พ.ย.นี้ 

นร.สองแควแห่ฉีดวัคซีน-สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จำนวน 2,775 คน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)  เพื่อเป็นการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ที่เป็นวัคซีนให้กับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยมีทีมผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ

 

นร.สองแควแห่ฉีดวัคซีน-สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

นร.สองแควแห่ฉีดวัคซีน-สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

 

ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนที่มีอายุ อายุ 12-18 ปี จำนวน 67,557 คนทุกสังกัด โดยมีนักเรียนนักศึกษาสมัครใจและผ่านการยินยอมจากผู้ปกครอง จำนวน 49,367 หรือคิดเป็น 73 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งจังหวัดพิษณุโลก ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของการรองรับการเปิดเรียน ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา โดยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีการฉีดให้นักเรียนโรงเรียนธีรธาดา จำนวน 42 คน ที่อยู่ใน SANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL ไม่พบนักเรียนมีผลข้างเคียงจากวัคซีนแต่อย่างใด

นร.สองแควแห่ฉีดวัคซีน-สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

 

โดย มงคลเชาวราช ทั่งมั่งมี / พิษณุโลก