ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับประเด็น “ลูกหนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือ เพราะกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด” ลบความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแบงก์ชาติ พร้อมแจงมาตรการช่วยเหลือ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

4 ตุลาคม 2564 จากกรณีที่ประชาชนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือ "ลูกหนี้" ที่มีกฏเกณฑ์เข้มงวด ทำให้ลูกหนี้ไม่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบงก์ชาติ ได้ไขข้อข้องใจของ “ลูกหนี้” ดังต่อไปนี้

 

จริงหรือที่ "ลูกหนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือ เพราะแบงก์ชาติกำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวด" ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทของแบงก์ชาติในเรื่องนี้มีคำตอบ
 

ความจริงแล้วการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ผ่านมา แบงก์ชาติได้ผ่อนปรนเกณฑ์กำกับสถาบันการเงินหลายอย่างเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการเงินต่างๆ สามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้มากขึ้น

 

ทั้งนี้ประเด็นที่ประชาชนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากคือ “พักชำระหนี้ แต่ดอกเบี้ยเดินตลอด”

 

ทางแบงก์ชาติ  ชี้แจงว่า  “มาตรการพักชำระหนี้ที่ผ่านมา เป็นการพักการจ่ายหนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้สามารถนำเงินที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆ ที่จำเป็น โดยมีการชี้แจงชัดเจนว่าเป็นการพักการจ่ายหนี้ แต่ยังมีดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม และไม่ถือเป็นการขาดจ่ายหนี้ หรือเสียประวัติการจ่ายชำระ”

มาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ มีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้าง

 

มาตรการเสริมสภาพคล่อง

 • ปรับเงื่อนไขสินเชื่อฟื้นฟูให้ยืดหยุ่นมากขึ้น
 • จากเดิมที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อ soft Ioan
 • ลดข้อจำกัดการเข้าถึงสินเชื่อโดยเฉพาะลูกหนี้
 • กลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์โควิด 19
 • ที่รุนแรงและยึดเยื้อมากขึ้น

 

ไขข้อข้องใจ “พักชำระหนี้” แต่ “ดอกเบี้ย” ยังเดิน

 

ขยายวงเงินสินเชื่อฟื้นฟูเพิ่มเติม เพื่อให้ลูกหนี้เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น

กฎเกณฑ์เดิม  

 • ลูกหนี้รายใหม่ วงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 20 ล้านบาท (รวมวงเงินทุกสถาบันการเงิน)
 • ลูกหนี้รายเก่า วงเงินสินเชื่อ 30% ของวงเงิน แต่ละสถาบันการเงิน* (ไม่เกิน 150 ล้านบาท)

 

กฎเกณฑ์ใหม่

 • ลูกหนี้รายใหม่ วงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 50 ล้านบาท  (รวมวงเงินทุกสถาบันการเงิน)
 • ลูกหนี้รายเก่า วงเงินสินเชื่อ 30% ของวงเงินแต่ละสถาบันการเงิน* (ไม่เกิน 150 ล้านบาท) หรือสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้ที่ 30% ของวงเงินเดิมไม่ถึง 50 ล้านบาท

 

*เลือกยอดที่สูงที่สุด : วงเงินของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ณ 31 ธ.ค. 2562 หรือ 28 ก.พ. 2564

 

มาตรการแก้หนี้เดิม

 • กำหนดคุณสมบัติให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เข้ามาตรการได้
 • การช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย : ไม่เป็น NPL ณ วันที่ 1 มี.ค. 63
 • การแก้หนี้ระยะยาว : ลูกหนี้ทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบ

 

ผ่อนปรนเกณฑ์เพื่อให้สถาบันการเงินช่วยลูกหนี้มากขึ้น

 • เป็นการส่งผ่านต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ไปช่วยลูกหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง
 • คงความยืดหยุ่นการใช้หลักเกณฑ์การจัดชั้น และกันเงินสำรอง รวมทั้งขยายระยะเวลาปรับลด
 • FIDF Fee เหลือ 0.23% ต่อปีถึงสิ้นปี 2565

 

หากธนาคารพาณิชย์แจ้งเกณฑ์ที่ต่างไปจากนี้ หรือ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การช่วยเหลือในแต่ละสามารถติดต่อเข้ามาที่แบงก์ชาติได้ที่

 • มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและพักทรัพย์พักหนี้ : โทs 0-2283-6112
 • มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้อื่น ๆ : โทร 1213 (ศคง. 1213)

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย