แบงก์ชาติแจ้งเตือนประชาชนอีกรอบ ข้อความ SMS ที่มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ "ธปท." หรือ "ใช้เอกสารที่มีโลโก้แบงก์ชาติ" ไม่เป็นความจริง

4 ตุลาคม 2564  นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงว่า ตามที่มีมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อ "ธปท." หรือ "ใช้ตราสัญลักษณ์ ธปท." ในเอกสาร และส่งข้อความ SMS หลอกลวงประชาชน เช่น "คุณได้รับสินเชื่อจาก ธปท." หรือส่งเป็นแอปพลิเคชันให้ประชาชนกู้ยืมเงิน หรือแอบอ้างว่าเป็นตัวแทน ธปท. ในการรับการยื่นขอกู้ให้กับผู้เดือดร้อนในช่วงโควิด 19 นั้น ไม่เป็นความจริง เนื่องจาก ธปท. หรือ แบงก์ชาติ ไม่สามารถดำเนินการปล่อยกู้หรือให้สินเชื่อกับประชาชนทั่วไป

 

ดังนั้น ขอให้ประชาชนระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อการกระทำดังกล่าว และหากได้รับ SMS หรือแอปพลิเคชันหลอกลวงดังตัวอย่างข้างต้น อย่ากดลิงก์ หรือ กรอกข้อมูล เพราะอาจมีความเสี่ยงถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้ในทางทุจริตต่อด้วย

ทั้งนี้ แบงก์ชาติได้ประสานงานอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile operator) ในการระงับการส่ง SMS หรือ ประสานผู้ให้บริการให้นำแอปพลิเคชันหลอกลวงออกแล้ว และขอแจ้งว่าการกระทำข้างต้นมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแอบอ้างและหลอกลวงประชาชน ซึ่งแบงก์ชาติอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินคดีกับมิจฉาชีพกลุ่มนี้

 

 

แบงก์ชาติ เตือน! มิจฉาชีพแอบอ้าง ส่ง SMS หลอกลวง

 

ขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อแต่ละประเภทโดยละเอียดจากแบงก์ชาติก่อนกู้เงินทุกครั้ง โดย คลิกที่นี่