นครศรีธรรมราช - ศิษยานุศิษย์ "เจ้าคุณเจือ" เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมเคลื่อนไหวล่ารายชื่อคัดค้านคำสั่ง มส.กรณีแต่งตั้งเจ้าคณะซ้อนและอาจจะใช้ช่องทางกฎหมายยื่นร้องศาลปกครองและยื่นฟ้องศาลอาญาทุจริต ฯ เจ้าคณะภาค 16

จากกรณีที่"สมเด็จพระมหาวีรวงศ์" แจ้งที่ประชุม มส. สำนักพระราชวังมีหนังสือแจ้ง ว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงมีพระราชดำริแต่งตั้งพระสังฆาธิการ 30 รูป "พระธรรมวชิรมุนี" เป็นเจ้าคณะ กทม.และถอดถอน 3 เจ้าคณะจังหวัด ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และกาฬสินธุ์ และพบว่ามีการแต่งตั้งในลำดับที่ 28 พระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย) วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งที่พระราชปริยัติเวที หรือ “เจ้าคุณเจือ” วัดมุมป้อม เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปเดิมยังดำรงตำแหน่งอยู่ ซึ่งถือเป็นการแต่งตั้งซ้ำซ้อน จนพระสงฆ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาชนทั่วไปพากันวิพากวิจารณ์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากพระราชปริยัติเวที หรือ “เจ้าคุณเจือ”เป็นพระภิกษุที่ “ตงฉิน” ที่สอบเปรียญธรรม 9 ประโยค ได้เมื่อปี พ.ศ.2533 และมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างถ่องแท้รูปหนึ่งที่ในวงการพระสงฆ์เมืองไทยให้การยอมรับ  
  ล่าชื่อค้านคำสั่ง มส.ตั้งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อน

   เมื่อดูเอกสารประกอบ คำสั่งเจ้าคณะภาค ๑๖ เรื่องให้พระราชปริยัติเวที (เจือ) กลับไปดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒  เอกสารคำสั่งเจ้าคณะภาค ๑๖ มีผลจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และจนถึงวันนี้เพราะทางเจ้าคุณเจือ ยืนยันว่า ไม่มีเอกสาร “ถอดถอน” หรือ “ปลด” ออกจากเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่อย่างใดทางการ จึงถือว่ายังคงเป็นเจ้าคณะจังหวัดอยู่

ล่าชื่อค้านคำสั่ง มส.ตั้งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อน

ล่าชื่อค้านคำสั่ง มส.ตั้งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อน

ล่าสุดได้มีการสอบถามไปยัง เจ้าคณะภาค ๑๖ ถึงกรณีดังกล่าวและได้คำตอบว่า “เลยเวลาจะคุยแล้ว”

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มศิษยานุศิษย์พระราชปริยัติเวที “เจ้าคุณเจือ” ทั้งที่เป็นพะภิกษุและฆราวาสเตรียมตัวตัวเคลื่อนไหวกดดัน มส.และเจ้าคณะภาค 16 ทั้งการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อคัดค้านมติ มส. และอาจจะมีการยื่นฟ้องศาลปกครองและศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยยืนยันตรงกันว่าพระราชปริยัติเวที “เจ้าคุณเจือ” เป็นพระที่มีความรู้ความสามารถคนสมถะมีความเป็นอยู่เรียบง่าย แม้แต่ความเป็นอยู่ภายในกุฏิในวัดก็อยู่ในห้องแคบ ๆ ทั้งนั่งทำงานและรับกิจนิมนต์ ต้อนรับญาติโยมที่มาถวายสังฆทานและปรึกษาหารือ รวมทั้งที่หลับนอนพักผ่อนก็อยู่ในสถานที่เดี่ยวกัน ปูเสื่อในช่องแคบ ๆ ข้างห้องน้ำเป็นที่จำวัดหลับนอน ไม่เหมือนพระสังฆาธิการอื่น ๆ ที่ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล อำเภอและจังหวัดที่มีกุฏิขนาดใหญ่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และไม่เคยคาดหวังหรือวิ่งวุ่นวายในการไขว่คว้าตำแหน่ง แต่เจ้าคณะภาค 16 เองเป็นผู้ขอให้มาช่วยคณะบริหารคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะจังหวัดตามลำดับ