"โฆษกประชาธิปัตย์" เผย "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" ห่วงประชาชนประสบภัยน้ำท่วม สั่งลูกพรรคทุกเขต ตั้งศูนย์ติดตาม ช่วยเหลือเร่งด่วน

27 กันยายน 2564 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงขอส่งกำลังใจให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย อีกทั้ง ยังได้สั่งการให้รัฐมนตรีของพรรค ส.ส. อดีต ส.ส. ประธานสาขาพรรค รวมถึงตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ร่วมกันให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและเต็มที่

 

นอกจากนี้ ให้ทุกเขตเลือกตั้ง มีศูนย์ประชาธิปัตย์เฝ้าติดตาม ประสาน และให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ร่วมกันทำงาน ทั้งในพื้นที่และส่วนกลางอย่างเต็มรูปแบบ โดยส่วนกลาง สำนักงานใหญ่ของพรรค จะมีศูนย์เฝ้าติดตาม ประสานและให้ความช่วยเหลือ โดยให้ศูนย์บลูเฮ้าส์ blue house มีนายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด เป็นผู้รับผิดชอบ

 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ 

 

 

 

 

"ขณะนี้รัฐมนตรีของพรรคได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละจังหวัดที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือประชาชน ไม่ว่าจะเป็นรัฐมตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย" นายราเมศ กล่าว

สำหรับปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน และต้องติดตามในหลายพื้นที่ ต้องรีบดำเนินการเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง ที่มีน้ำท่วมสูงรวมถึงพื้นที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยว รวมไปถึงความปลอดภัย อาหาร น้ำดื่ม การดูแลสุขภาพในเรื่องความเจ็บป่วย ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยประชาชนที่เดือดร้อน สามารถติดต่อบุคลากรของพรรคในพื้นที่ได้ตลอดเวลา และจะมีการประสานทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ดังนั้น ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปโดยเร็วที่สุด