ภูเก็ต - สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ประกาศความสำเร็จ “เอสเอ็มอี รีสตาร์ท” เสริมความพร้อมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 1,000 ราย เดินหน้าฟื้นเศรษฐกิจไทยด้วยการท่องเที่ยววิถีใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 24 กันยายน 2564  ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) แถลงความสำเร็จโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ (SME Restart) ปีงบประมาณ 2564 

สสว.จับมือสทท. ประกาศความสำเร็จ SME Restart
              
พร้อมจัดกิจกรรมเสวนาถอดบทเรียนจากโครงการดังกล่าว โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมกับนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยทั้งใน จ.ภูเก็ต และพังงาเข้าร่วม
            
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า เมื่อพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศแผนการเปิดประเทศ 120 วัน โดยใช้ Phuket Sandbox นำร่อง การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มท่องเที่ยว ทั้งด้านมาตรฐาน เทคโนโลยี แหล่งทุน และองค์ความรู้เพื่อรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป

สสว.จับมือสทท. ประกาศความสำเร็จ SME Restart


                

สสว.จึงได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ SME Restart กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ และสามารถดำเนินการได้ใน 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และพังงา รวม 10 ครั้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งระบบ มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมกว่า 1,012 ราย ทั้งนี้เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลับมาเข้มแข็งขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้ประเทศอีกครั้ง โดยคาดว่าจะสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกว่า 200 ล้านบาท

สสว.จับมือสทท. ประกาศความสำเร็จ SME Restart

นายวีระพงศ์ กล่าวด้วยว่า เดิมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทยที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่าปีละ 3 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 20% ของ GDP มีอัตราการจ้างงานมากกว่า 4 ล้านคน โดยกว่าหนึ่งแสนรายเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Micro SME เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ต้องปิดตัวชั่วคราวไปมากกว่า 70%
                    
ดังนั้นโครงการ SME Restart จึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความพร้อมและเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรับมือกับวิกฤติ รวมทั้งสร้างต้นแบบองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ 
                     สสว.จับมือสทท. ประกาศความสำเร็จ SME Restart
 ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ฟื้นคืน โดยในช่วงสามเดือนที่ดำเนินโครงการดังกล่าว Phuket Sandbox สร้างรายได้ทรงตรงกว่า 2,500 ล้านบาท และสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

สสว.จับมือสทท. ประกาศความสำเร็จ SME Restart
           
             

 ขณะที่นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ SME Restart เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2564 ขานรับมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ในหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและเสี่ยงปานกลาง ภายใต้โมเดลภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ โดยมี สสว. ร่วมกับ สทท. จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจการท่องเที่ยว 

สสว.จับมือสทท. ประกาศความสำเร็จ SME Restart
             
 รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ โดยได้มีการขยายผลไปยังจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ แม้จะมีอุปสรรคในเรื่องการแพร่ระบาดในบางพื้นที่ แต่จังหวัดภูเก็ตก็มีมาตรการที่เข้มข้นในการจำกัดการแพร่ระบาด ควบคู่ไปกับการตอบสนองนโยบายฟื้นเศรษฐกิจดังกล่าวของรัฐบาล เพื่อสร้างให้ผู้ประกอบการ และสิ่งสำคัญคือเสริมสร้างกำลังใจให้กับทุกฝ่ายที่แม้จะอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ เมื่อมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงเกิดเป็นความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้งอย่างแน่นอน
            
ด้าน นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การระบาดแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

สสว.จับมือสทท. ประกาศความสำเร็จ SME Restart
             
เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งแล้ว ยังก่อให้เกิดธุรกิจต่อเนื่อง อาทิ โรงแรมและที่พัก ภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง ซึ่งโครงการ SME Restart ได้ถอดบทเรียนจากผู้ประกอบการ เติมองค์ความรู้และสิ่งที่จำเป็นรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่
                
รวมทั้งเสริมความเข้มแข็งในการรับมือกับวิกฤติให้ผู้ประกอบการรายย่อย ดังนั้นเราต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า จะสามารถฝ่าวิกฤติและฟื้นคืนเศรษฐกิจโดยเฉพาะตัวเลขด้านการท่องเที่ยวจะกลับมาได้ แม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวและเดินไปข้างหน้า

สสว.จับมือสทท. ประกาศความสำเร็จ SME Restart
                
 แต่จากตัวเลขผู้ประกอบการที่เข้าร่วม และตัวเลขทางเศรษฐกิจในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาของโครงการฯ เป็นสิ่งยืนยันให้เห็นว่า เรายังคงมีความหวัง ตราบที่ทุกฝ่ายร่วมมือกัน เดินหน้าฟื้นเศรษฐกิจ ควบคู่กับการจำกัดการระบาดในบางพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่พร้อมดำเนินตามทุกมาตรการ

ภาพ/ข่าว โดย:
สาลินี  ปราบ จ.ภูเก็ต