สิ่งแวดล้อมภาค 10 จัดกิจกรรม จิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม ในตำบลสาวะถี อ.เมืองขอนแก่น เพื่อให้เป็นต้นแบบตามเป้าหมายจังหวัด และรับกับเมืองสมาร์ทซิตี้จัดการขยะครัวเรือนตั้งแต่ต้นทางไม่ให้เกิดภาระการเก็บขยะในพื้นที่

23 กันยายน 64 ที่วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขาสูงนายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ได้เลือกพื้นที่ ตำบลสาวะถี เนื่องจากเป็นพื้นที่ 1 ใน 4 มุมเมืองของจังหวัดขอนแก่น อีกทั้งเป็นตำบลที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางการพัฒนาจังหวัดคือเทศบาลนครขอนแก่นและเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา นำร่องต้นแบบในการพัฒนาด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกันพัฒนาชุมขนในพื้นที่เพื่อให้เป็นต้นแบบเป้าหมายของการพั?นาจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมนี้ มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมทำกิจกรรมเป็นชาวตำบลสาวะถีที่นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลวสาวะถี ซึ่งได้ให้ประชาชนจิตอาสาเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ในวัดและหมู่บ้าน ชุมชน

“จิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม”ร่วมกันทำความสะอาดรับเมืองสมาร์ทซิตี้

“จิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม”ร่วมกันทำความสะอาดรับเมืองสมาร์ทซิตี้


 

นางศิริวรรณ สุดาจันทร์ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เปิดเผยว่า สำนักงานสิ่งแวดช้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น กรมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมตำบลสาวะถีรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสว้างความร่วมมือของประชาชนร่วมกันจัดการขยะ เนื่องจากมีปัญหาขยะ ทำให้เมืองไม่น่าอยู่ ซึ่งจังกวัดขอนแก่นเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ เป็นเมืองสมาร์ทด้านสิ่งแวดล้อมด้วย คือต้องไม่มีการทิ้งขยะเกลื่อนและต้องมีการคัดแยกขยะตามหลัก 3 R. จะทำให้ลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดลงได้อีกมาก โดยเฉพาะช่วงโควิดขยะเยอะจนเกิดภูเขาขยะ  สาเหตุที่เลือกตำบลสาวะถีเนื่องจากเป็นตำบลานเมืองของจังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่ที่ชุมชนเข้มแข็งเกิดการสร้างแกนนำอีกกลุ่มหนึ่งที่นอกจากตำบลพระลับ ที่เป็น 1ใน4มุมเมืองเช่นเดียวกัน เพื่อรับกับความเป็นสมาร์ทซิตี้ของเมืองขอนแก่น
 

“จิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม”ร่วมกันทำความสะอาดรับเมืองสมาร์ทซิตี้

“จิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม”ร่วมกันทำความสะอาดรับเมืองสมาร์ทซิตี้

 โดย - พรพรรณ เพ็ชรแสน