คกก.แก้ไขปัญหาหนี้สินครู เผย "ครู" ติดหนี้สหกรณ์ฯ ทั่วประเทศ 9 แสนล้าน เตรียมเสนอนำร่องแก้ไข 12 แห่ง พร้อมแจง วิธีเคลียร์หนี้ "วิกฤต-ระดับกลาง-ปกติ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ศธ. เผยความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา หลังจากที่ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ได้ให้ทบทวนวิธีการแก้ปัญหา โดย ควรจะนำร่องในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก่อน เพื่อให้มีการจับต้องได้ของกระบวนการทำงาน ว่า

 

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ศธ.อยู่ระหว่างศึกษาวิธีการแก้ปัญหาหนี้สินครู จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ และกำแพงเพชร ซึ่งสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง ถือเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยคณะกรรมการฯ จะเชิญผู้แทนสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง มาหารือร่วมกันว่า ที่ผ่านมามีการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างไรง พร้อมกับเสนอมาตรการแก้ไขปัญหา ที่คณะกรรมการฯ ได้วางไว้ ให้ผู้แทนของสหกรณ์ทั้ง 2 พิจารณา และแสดงความคิดเห็น เพื่อจะนำข้อผลที่ได้รับไปวิเคราะห์ และกำหนดเป็นแนวทางการทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูต่อไป

คาดว่าใช้ระยะเวลาไม่นาน ก่อนนำเสนอให้ รัฐมนตรีว่าการศธ.พิจารณา หากเห็นชอบ จะเสนอให้ คณะกรรมการกำกับแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนรายย่อย ที่มี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เน้นย้ำให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินครูฯ เร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา และลดความเดือดร้อนให้ครูโดยเร็ว

 

ภายในเดือนตุลาคมนี้ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ จะนำบทเรียนที่ถอดจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั้ง 2 แห่ง มาขยายผลดำเนินการนำร่อง โดยจะคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคละ 3 แห่ง รวม 12 แห่ง มาดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ทั้งนี้จะเปิดโอกาสให้สหกรณ์ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้

โดยวิธีการดำเนินการ คณะกรรมการฯ จะวางแผนช่วยเหลือ และป้องกันครูที่เป็นหนี้ทุกด้าน เช่น หากประสบปัญหาถูกดำเนินคดี หรือฟ้องร้อง จะช่วยเข้าไปไกล่เกลี่ย พร้อมกับประสาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) สร้างหลักสูตรให้ความรู้ด้านการเงิน เพื่อให้ครูที่บรรจุใหม่มีความรู้ สามารถบริหารจัดการเงิน ลดรายจ่ายสร้างรายได้ของตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

การแก้ปัญหาหนี้สิน จะช่วยครูที่ประสบปัญหาหนี้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับวิกฤตหนัก กำลังจะโดนฟ้องร้อง จะช่วยไกล่เกลี่ย ส่วนครูที่เป็นหนี้ระดับกลาง และระดับปกติ เบื้องต้นจะช่วยลดดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินกู้ ลดค่าธรรมเนียมการดำเนินการต่างๆ เป็นต้น สาเหตุที่ต้องดำเนินการนำร่องแก้ปัญหาในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพราะจากการสำรวจพบว่า ครูส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่สหกรณ์ออกทรัพย์ครู มากกว่าเป็นหนี้ที่สถาบันการเงินอื่นๆ และจากข้อมูลที่รวบรวมมา พบว่าภาพรวมครูทั่วประเทศ เป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ประมาณ 8-9 แสนล้านบาท

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด