ฝนตกต่อเนื่องส่งผลดีน้ำเขื่อน –อ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง 16 แห่งที่บุรีรัมย์ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น มั่นใจมีน้ำเพียงพอผลิตประปาได้ตลอดทั้งปี จากปีที่ผ่านมาเจอวิกฤตภัยแล้งน้ำไม่พอผลิตประปา ถึงขั้นต้องจ่ายน้ำเป็นเวลา

22 กันยายน 2564 หลังจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เกือบตลอดเดือนกันยายน  ก็ส่งผลดีทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อน และอ่างเก็บน้ำ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งจังหวัดรวมจำนวน 16 แห่ง  มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีน้ำกักเก็บอยู่กว่า 185 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 62 เปอร์เซ็นต์  ของปริมาณความจุทั้งหมดกว่า 295 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในจำนวนนี้มีอ่างเก็บน้ำที่มีความสำคัญเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตประปาหล่อเลี้ยงเขตเศรษฐกิจและประชาชนในตัวเมืองบุรีรัมย์ 2 แห่ง คืออ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก  และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด หลังจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องประกอบกับก่อนหน้านี้ได้มีการสูบผันน้ำจากแหล่งต่าง ๆ มาเติม ทำให้ปัจจุบันมีน้ำกักเก็บอยู่กว่า 20 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเฉลี่ย 54 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างกว่า 56 ล้านลูกบาศก์เมตร เชื่อว่าเพียงพอในการผลิตประปาหล่อเลี้ยงประชาชนและใช้ในเขตเศรษฐกิจได้ตลอดทั้งปีอย่างแน่นอน จากปีที่ผ่านมาประสบปัญหาวิกฤตแล้งน้ำไม่เพียงพอในการผลิตประปา ถึงขั้นต้องมีการจ่ายน้ำเป็นเวลาและแบ่งโซน

ฝนตกต่อเนื่องเติมเขื่อนและอ่างหลายแห่งมีน้ำเพียงพอผลิตประปาทั้งปี


    

นายมนัส วีระวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ กล่าวว่า หลังจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ก็ส่งผลทำให้น้ำในเขื่อน และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง 16 แห่ง  มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น  ประกอบกับก่อนหน้านี้ทางโครงการชลประทาน ได้มีการสูบผันน้ำจากแหล่งต่าง ๆ มาเติมสำรองไว้ด้วย ก็เชื่อว่าน้ำที่กักเก็บในอ่างต่าง ๆ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญที่ใช้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงเมืองบุรีรัมย์ จะมีน้ำเพียงพอผลิตประปาได้ตลอดทั้งปีอย่างแน่นอน 

ฝนตกต่อเนื่องเติมเขื่อนและอ่างหลายแห่งมีน้ำเพียงพอผลิตประปาทั้งปี


 

ฝนตกต่อเนื่องเติมเขื่อนและอ่างหลายแห่งมีน้ำเพียงพอผลิตประปาทั้งปี

โดย - สุรชัย พิรักษา