น้ำมูลล้นตลิ่ง ท่วมถนนทางเข้าวัดรถวิ่งไม่ได้ ชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำเข้าออก นาข้าวแปลงใหญ่ทุ่งสัมฤทธิ์ เสียหายเป็นบริเวณกว้าง

22 กันยายน 2564 หลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา กำลังประสบภัยพิบัติน้ำท่วม โดยเฉพาะบ้านเรือน  สิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่การเกษตรที่อยู่ใกล้กับลำน้ำธรรมชาติ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปริมาณน้ำในลำน้ำมูลได้ล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมถนนทางเข้าวัดสินสมบูรณ์ ตำบลสัมฤทธิ์ ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร เป็นระยะทางยาวประมาณ 200 เมตร ทำให้รถเล็กสัญจรผ่านไปมาไม่ได้ ชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำเข้าออกภายในวัด

 

น้ำมูลล้นตลิ่ง ท่วมถนนทางเข้าวัด นาแปลงใหญ่ทุ่งสัมฤทธิ์ เสียหาย

น้ำมูลล้นตลิ่ง ท่วมถนนทางเข้าวัด นาแปลงใหญ่ทุ่งสัมฤทธิ์ เสียหาย

 

นอกจากนี้ ปริมาณน้ำลำมูลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้เอ่อเข้าท่วมนาข้าว ซึ่งเป็นนาแปลงใหญ่ในตำบลสัมฤทธิ์  ท่วมสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตร ซึ่งจากภาพมุมสูงจะเห็นว่า ปริมาณน้ำได้ไหลเข้าท่วมนาข้าวเป็นบริเวณกว้าง และคาดว่า จะขยายพื้นที่มากขึ้น

 

เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำมูลเพิ่มสูงทุกวัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอพิมาย ได้ประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ติดกับลำน้ำมูล ให้เตรียมรับมือ ขนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในบ้านขึ้นที่สูง  ซึ่งฝนที่ตกต่อเนื่อง อาจจะทำให้ปริมาณน้ำล้นตลิ่งมากขึ้น เสี่ยงล้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหาย

น้ำมูลล้นตลิ่ง ท่วมถนนทางเข้าวัด นาแปลงใหญ่ทุ่งสัมฤทธิ์ เสียหาย

น้ำมูลล้นตลิ่ง ท่วมถนนทางเข้าวัด นาแปลงใหญ่ทุ่งสัมฤทธิ์ เสียหาย

โดย - ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ