พาไปดูสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลาง ภาคตะวันออก ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง

สทนช. เตือน 5 แม่น้ำ ‘เสี่ยง‘ ล้นตลิ่ง ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น

สถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น คือ แม่น้ำชี บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ แม่น้ำป่าสัก บริเวณอำเภอเมือง อำเภอหล่มสัก อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ส่วนแม่น้ำมูล บริเวณอำเภอพิมาย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และคลองทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีแนวโน้มลดลง

สทนช. เตือน 5 แม่น้ำ ‘เสี่ยง‘ ล้นตลิ่ง ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น

ส่วน 5 พื้นที่ที่ระดับน้ำในแม่น้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นและเสี่ยงล้นตลิ่ง คือ แม่น้ำน่าน บริเวณอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลำน้ำพอง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณอำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี และแม่น้ำพระปรง บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

สทนช. เตือน 5 แม่น้ำ ‘เสี่ยง‘ ล้นตลิ่ง ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น

ขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยกเว้นภาคเหนือ น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มลดลง

 

ส่วนสถานการณ์น้ำหลาก พบบริเวณจังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก ปราจีนบุรี สระแก้ว และสุรินทร์

สทนช. เตือน 5 แม่น้ำ ‘เสี่ยง‘ ล้นตลิ่ง ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น

สำหรับปริมาณน้ำทั้งประเทศวันนี้อยู่ที่  47,846 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 58% ของความจุ ส่วนแหล่งน้ำขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำ 42,225 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 59% ของความจุ โดยมีการเฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่  4 แห่ง และเฝ้าระวังน้ำมาก 7 แห่ง คือ อ่างฯ แม่มอก อ่างฯ ลำตะคอง อ่างฯ ลำพระเพลิง อ่างฯ มูลบน อ่างฯ ขุนด่านปราการชล อ่างฯ นฤบดินทรจินดา และอ่างฯแก่งกระจาน