ลุงป้อม คอนเฟอเรนซ์ คจร. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะโครงข่ายทางรถไฟ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อประโยชน์ประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย และ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.กระทรวงคมนาคม และ หน่วยเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

พลเอก ประวิตรฯ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ มีเรื่องต่างๆ ที่ คจร. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ และมีเรื่องพิจารณาในครั้งนี้ ได้แก่ แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟร่วมกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการดำเนินการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทางสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง (สถานีรังสิต)

บิ๊กป้อมเร่ง คจร.พัฒนาระบบคมนาคมทั่วประเทศ

ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ ความคืบหน้าการดำเนินการที่สำคัญตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  รายงานความคืบหน้าแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  รายงานความคืบหน้าการศึกษาการแก้ไขปัญหาจราจรบนทางพิเศษ และสรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปีงบประมาณ 2564

 

ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Public Transit Master Plan : EPMP)  โครงการศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟร่วมกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorways - Railways Masterplan : MR – Map)  และการดำเนินการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทางสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง (สถานีรังสิต) ตามมติ อจร. จังหวัดปทุมธานี

บิ๊กป้อมเร่ง คจร.พัฒนาระบบคมนาคมทั่วประเทศ

 

 

พลเอกประวิตรฯ กล่าวว่า การพัฒนาและแก้ปัญหาจราจร เป็นการดำเนินงานที่ต้องบูรณาการร่วมกัน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือและเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อช่วยพัฒนาระบบคมนาคม และแก้ไขปัญหาการขนส่งและจราจร

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด