“นิด้าโพล” เผยประชาชนเกินครึ่งค้าน “บิ๊กตู่" ตั้งพรรคการเมืองเอง เหตุบริหารงานล้มเหลว พร้อมหนุนปลด 2 รมต. แต่ไม่เห็นด้วยเข้ามายุ่ง “พปชร.” แทน“พล.อ.ประวิตร”

วันนี้ (19 ก.ย.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “นายกรัฐมนตรีกระชับอำนาจ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13-16 ก.ย.64 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,317 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการกระชับอำนาจของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

"นิด้าโพล" เผย ปปช. เกินครึ่งค้าน "บิ๊กตู่" ตั้งพรรคเอง เหตุบริหารล้มเหลว
 

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อการกระชับอำนาจของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วยการให้รัฐมนตรี 2 คนออกจากตำแหน่ง พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 23.99 ระบุว่า เป็นการดำเนินการที่เหมาะสมแล้ว รองลงมา ร้อยละ 23.54 ระบุว่า พี่-น้อง 3 ป. แค่เล่นเกมการเมือง แต่จะไม่มีการแตกออกจากกัน ร้อยละ 17.16 ระบุว่า เป็นการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม ร้อยละ 16.70 ระบุว่า พรรคพลังประชารัฐจะแตกแยกมากขึ้น ร้อยละ 11.92 ระบุว่า นายกฯ จะได้คะแนนนิยมทางการเมืองน้อยลง ร้อยละ 7.67 ระบุว่า นายกฯ และรัฐบาลจะมีความมั่นคงน้อยลง ส่วนร้อยละ 4.10 ระบุว่า พี่-น้อง 3 ป. กำลังจะแตกออกจากกัน ร้อยละ 3.57 ระบุว่า นายกฯ และรัฐบาลจะมีความมั่นคงมากขึ้น ร้อยละ 3.11 ระบุว่า นายกฯ จะได้คะแนนนิยมทางการเมืองมากขึ้น ร้อยละ 1.52 ระบุว่า พรรคพลังประชารัฐจะเป็นปึกแผ่น มากขึ้น และร้อยละ 17.69 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

"นิด้าโพล" เผย ปปช. เกินครึ่งค้าน "บิ๊กตู่" ตั้งพรรคเอง เหตุบริหารล้มเหลว
 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แทน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.11 ระบุว่า ไม่ควรเข้าไปยุ่งกับพรรคพลังประชารัฐเลย รองลงมา ร้อยละ 21.56 ระบุว่า ไม่ต้องเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แต่ต้องคุมพรรคฯ ได้ ร้อยละ 16.33 ระบุว่าควรเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแทน พล.อ.ประวิตร และร้อยละ 6.00 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ เกี่ยวกับการตั้งพรรคของตนเองเพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมัยหน้า พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.24 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารงานล้มเหลว ขาดภาวะผู้นำ ไม่มีศักยภาพ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในประเทศได้ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ถึงเวลาที่ท่านควรยุติบทบาท ทางการเมืองได้แล้ว รองลงมา ร้อยละ 19.97 ระบุว่าเห็นด้วย อย่างยิ่ง เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความสามารถในการบริหารและ มีความเด็ดขาด กล้าที่จะตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ดีและคาดว่าสามารถดูแลสมาชิกพรรคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

"นิด้าโพล" เผย ปปช. เกินครึ่งค้าน "บิ๊กตู่" ตั้งพรรคเอง เหตุบริหารล้มเหลว