น้ำท่วมเขต ทม.วังสะพุง 2 วันบ้านเรือนราษฎร-ร้านค้า เสียหาย 250 หลัง ตัวเมืองถนนหลายสายจมอยู่ใต้น้ำ ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือเร่งระบายน้ำ

นายไพบูลย์  เขมะประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง กล่าวว่า  จากการที่เกิดฝนตกหนักติดต่อ 2 วัน ทำให้น้ำจากลำห้วยอีเลิศ ทม.วังสะพุง ล้นตลิ่งและไหลบ่าเอ่อท่วมไหลล้นตลิ่งบ่าเข้าท่วมถนนหลายสาย บ้านเรือนราษฎรและร้านค้าได้รับความเสียหายหนัก  4 หมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกันได้แก่  บ้าน บุ่งผักก้าม หมู่ 3 บ้านนาหลัก หมู่ 6 บ้านเลิง หมู่ 8 และบ้านศรีบุญเรือ หมู่  10 นับเป็นครั้งแรกของปีนี้และรุนแรงมาก  

 

กระแสน้ำได้ทะลักรวดเร็วและรุนแรง ไหลเข้าท่วมถนนหลายสายรวมถึง โดยเฉพาะถนนภูมิวิถีใจกลางเมืองวังสะพุง บริเวณสี่แยกหน้าศาลเจวังสะพุงที่ถูกน้ำท่วมมากกว่าที่อื่น  ทางอำเภอและเทศบาลเมืองวังสะพุงได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกล จาก สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14  อุดรธานีมาช่วยสูบน้ำออกที่บริเวณศาลเจ้า

วังสะพุงอ่วมหนัก น้ำท่วมบ้านเรือนร้านค้า เสียหาย 250 หลัง  

วังสะพุงอ่วมหนัก น้ำท่วมบ้านเรือนร้านค้า เสียหาย 250 หลัง


ส่วนบริเวณอื่นใช้เครื่องสูบน้ำ อีก 3  เครื่องสูบน้ำลงสู่แม่น้ำเลย ทำให้ระดับน้ำเริ่มลดลงเรื่อย โดยล่าสุดในวันนี้มีนายชัยธวัช เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและนายภูริวัจน์  โชตินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง  มาควบคุมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง  กล่าวอีกว่า จากการได้ออกสำรวจผลกระทบครั้งนี้พบว่าทั้ง 4 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนราษฎร และห้างร้านถูกน้ำท่วมรวม 250 หลัง ถนนชำรุดหลายแห่ง ซึ่งได้แจกกระสอบทรายในเบื้องต้นแล้ว และจะอนุมัติงบประมาณมาช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับฟื้นฟูความเสียหายจำนวน 500,000  บาท  

วังสะพุงอ่วมหนัก น้ำท่วมบ้านเรือนร้านค้า เสียหาย 250 หลัง

 

  

วังสะพุงอ่วมหนัก น้ำท่วมบ้านเรือนร้านค้า เสียหาย 250 หลัง

ภาพข่าวโดย: บุญชู ศรีไตรภพ