วังสะพุงฝนตกหนักตั้งแต่คืนที่ผ่านมาถึงช่วงสายวันนี้ น้ำไหลท่วมตัวเมืองถนนหลายสายจมอยู่ใต้น้ำ ร้านค้าขนของหนีน้ำ

15 กันยายน 2564 ฝนตกหนักที่เขตเทศบาลเมืองวังสะพุง ตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาและช่วงเช้าวันนี้ มีน้ำไหลบ่าและล้นตลิ่งที่ลำห้วยอีเลิศ ด้วยปริมาณน้ำที่จำนวนมากและรุนแรงจึงเอ่อเข้าท่วมถนนหลายสาย รวมถึงถนนภูมิวิถีใจกลางเมืองวังสะพุง โดยเฉพาะบริเวณสามแยกหน้าศาลเจวังสะพุงที่ถูกน้ำท่วมมาเกือบทุกปี ถนนรอบนอกเทศบาลเมืองวังสะพุง  รวมถึงบ้านเรือนราษฎร และห้างร้านถูกน้ำท่วมกว่า 40  หลัง  รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ระดับน้ำสูง 30-40  ซม.  ปริมาณน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากฝนยังตกลงมาเป็นระยะ ๆ และมีแนวโน้มจะหนักขึ้นอีก 

น้ำทะลักท่วมเทศบาลเมืองวังสะพุงร้านค้าเก็บของหนีน้ำ

น้ำทะลักท่วมเทศบาลเมืองวังสะพุงร้านค้าเก็บของหนีน้ำ


 

ต่อมาเวลา 16.00 น. ฝนตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำเพิ่มขึ้น ไหลท่วมสี่แยก วงเวียนหน้าศาลเจ้าวังสะพุงสูง 20-60  ซม.ร้านค้า ห้าง ตลาดเย็น ได้รับผลกระทบบ้านเรือน ร้านค้าถูกน้ำทาวมกว่า 70  หลัง ทางนายอำเภอวังสะพุงและ สำนักบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ  ประสานนายไพบูลย์  เขมะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวังสะพุง นำอัตรากำลัง อุปกรณ์การช่วยเหลือ  บริการกระสอบทรายกั้นน้ำ หน้าบ้านหน้าร้านค้า การจราจรปิด ถนน 3- 5 ปิดการจราจร รวมทั้งถนนมลิวรรณสายใหญ่ บริเวณบ้านกกเกลือถึงบ้านป่าเป้า ต.กว่า 2  กม. น้ำท่วมสูงจรเล็กไม่สามารถผ่านได้  ทางอำเภอฯต้อง จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร อาสาสมัคร ออกไปจัดการจราจรพร้อมสัญญาณเตือนภัย รถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนทราบ ห้ามรถยนต์เข้าไปในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง 

น้ำทะลักท่วมเทศบาลเมืองวังสะพุงร้านค้าเก็บของหนีน้ำ

น้ำทะลักท่วมเทศบาลเมืองวังสะพุงร้านค้าเก็บของหนีน้ำ

 

ขณะที่ฝนตกหนักทางด้านตอนบนของแม่น้ำเลยคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหวง อ.ภูหลวง ผ่าน อ.วังสะพุง  ระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยท่วมคอสะพานบ้านติดต่อ ต.นาอาน ทั้ง 2  ด้าน และระดับน้ำไหลแรงสูง จนปริ่มสะพานในเขตเทศบาลเมืองเลย กำลังจะไหลบ่าเข้าพื้นที่ต่าง ๆ ทางจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจจะท่วมตลอด 24  ชม.

โดย - บุญชู ศรีไตรภพ